Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กทม. พร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจระหว่างประเทศกับเขตซวงหลิว นครเฉิงตู

                  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาแนะนำและเชิญชวนการลงทุนด้านเศรษฐกิจการบิน เขตซวงหลิว นครเฉิงตู ประจำปี 2562 ซึ่งรัฐบาลประชาชนเขตซวงหลิว นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจระหว่างประเทศให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุนชาวไทยเพื่อทราบถึงศักยภาพที่เข้มแข็งของเขตซวงหลิว นครเฉิงตูในเรื่องเศรษฐกิจการบิน การค้าระหว่างประเทศ ชีวะการแพทย์ และอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง โดยมี นายหัน อี้ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตซวงหลิว นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารเขตซวงหลิว นครเฉิงตู ผู้แทนจากสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องปุณฑริกา ชั้น M โรงแรมเลอบัว อาคารสเตททาวเวอร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

                   รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ไทยและจีนต่างเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด ประชาชนของทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน อยู่ภายใต้หลักการของผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อธำรงซึ่งความมั่นคง สันติภาพ ความมีเสถียรภาพของภูมิภาค และมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งได้สร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศและสร้างความเจริญมั่งคั่งร่วมกัน โดยในปัจจุบันความสัมพันธ์เน้นในด้านการค้า เศรษฐกิจและการลงทุนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นหลัก รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านต่างๆ  การจัดงานในวันนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการแนะนำและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตซวงหลิว นครเฉิงตู ให้ชาวไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและจีน โดยความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงานในวันนี้จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองเมือง สร้างสรรค์และพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือกันต่อไป
 


 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, เมษายน 2, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut