Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นแขกกิตติมศักดิ์ (Guest of Honor) ในงาน Smart Cities Africa Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 ณ เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก

           นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมงาน Smart Cities Africa Casablanca 2019ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริการประชาชน” ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562ณ เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก

          ในโอกาสนี้ นายวัลลภฯ ได้รับเกียรติให้กล่าวในพิธีเปิดงาน Smart Cities Africa Casablanca 2019ครั้งที่ 4 ร่วมกับ H.E Abdelaaziz Omari นายกเทศมนตรีเมืองคาซาบลังกา รวมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) ของศูนย์กลางการคมนาคมพหลโยธินและสถานีกลางบางซื่อด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นแขกกิตติมศักดิ์ กรุงเทพมหานครจึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

         นอกจากนี้ คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต และนายกเทศมนตรีเมืองคาซาบลังกาเป็นการเฉพาะ โดยได้มีการสนทนาถึงประสบการณ์ในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโกครั้งนี้ และหารือเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายร่วมกัน รวมถึงการขยายโอกาสและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่ได้ใช้นวัตกรรมแสดงศักยภาพ ซึ่งจะเน้นถึงความสำคัญของการนำไปสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, เมษายน 16, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut