Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะนายกเทศมนตรีเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลีเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

           เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายควอน ยองจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลีและคณะในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองแตกูและกรุงเทพมหานคร โดยมีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายธรรมรัต หวั่งหลี, นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี, พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์) ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช) ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และข้าราชการกรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานครกล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองแตกูและคณะและกล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน และหากพิจารณาในแง่ของการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นจำนวนมาก และคนเกาหลีก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์และความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

           นายกเทศมนตรีเมืองแตกูกล่าวว่าในปี 2560 ได้มีโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นทั้งสองเมืองก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และบุคลากรในวันนี้จึงได้เดินทางมาพร้อมกับคณะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของเมืองแตกูเพื่อหารือและส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว และกล่าวต่อว่าเมืองแตกูเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ภูเขา แม่น้ำ ทะเล และรวมถึงมี4 ฤดูที่ชัดเจน คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง และในปัจจุบันเมืองแตกูมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร - แตกู โดยสายการบินทีเวย์แอร์ (T’Way Air) ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที และในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจำนวนถึง 1 ล้านคนเดินทางเยือนประเทศไทยซึ่งหากส่งเสริมให้มีการจัดท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะมีการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities Week 2019) ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตนและคณะก็จะเดินทางเข้าร่วมงานเช่นกัน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut