Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครร่วมงานการประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12

           นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การกระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโต: ประชาชน เมือง และเศรษฐกิจ (Inspiring Growth: People, Cities, and Economies)” เมื่อวันที่ 15 - 19  พฤษภาคม 2562 ณ กรุงนูร์-สุลต่าน (กรุงอัสตานาเดิม) สาธารณรัฐคาซัคสถาน การประชุม Astana Economic Forum เป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ กรุงนูร์-สุลต่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้นำเมือง ผู้นำทางการเมือง ผู้กำหนดและตัดสินใจนโยบาย นักธุรกิจชั้นนำรวมถึงผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นเวทีที่มีการอภิปรายเรื่องความท้าทายและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

           ในโอกาสนี้ นายวัลลภฯ ได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาในการประชุมผู้นำเมือง GLOBAL SILK ROAD – MAYORS’ FORUM ในหัวข้อ “Joint efforts in the formation of the Silk Road Transport and Logistics Hub” ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอันจะนำไปสู่โครงข่ายการคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียในภาพรวม การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) ของศูนย์กลางการคมนาคมพหลโยธินและสถานีกลางบางซื่อตลอดจนนำเสนอความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ (Public – Private Partnership: PPP)

             นอกจากนี้ คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครฯ พร้อมนายรัศม์ ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้เข้าพบรองนายกเทศมนตรีกรุงนูร์-สุลต่านนาย Erlan Kanalimov และนางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ของกรุงนูร์-สุลต่าน โดยนายวัลลภฯ ได้ส่งมอบเชิญนายกเทศมนตรีกรุงนูร์-สุลต่านเข้าร่วมงาน Sister Cities Week 2019 ที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งสองฝ่ายได้มีการสนทนาถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างกันในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงนูร์-สุลต่าน ในปี 2562 ได้แก่ การติดตั้งอนุสาวรีย์ไบทีเรก (Baiterek) จำลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงนูร์-สุลต่าน ณ บริเวณสวนสวนวชิรเบญจทัศน์และการแลกเปลี่ยนการตั้งชื่อถนนที่สื่อถึงเมืองหลวงทั้งสอง เป็นต้น

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, พฤษภาคม 15, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut