Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมงานการประชุม Urban Resilience Forum 2019 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

           นายประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประชุม Urban Resilience Forum 2019 ภายใต้หัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการเมือง – ความรับผิดชอบทั่วไปและการริเริ่ม (Effective Disaster Risk Reduction in Urban Management - Common Responsibilities and Unique Initiatives)” ระหว่างวันที่ 20 - 23  พฤษภาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดคู่ขนานกับการประชุม Urban 20 Mayors Summit (U20) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเมืองต่างๆ ทั่วโลกกว่า 20 เมือง ร่วมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเมืองและการรับมือต่อความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน (Climate change) และการรับมือต่อภัยพิบัติ โดยที่ประชุมจะนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 (G20 Summit 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2019 ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 

           ในโอกาสนี้ นายประยูรฯ ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ “แผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ด้านการรับมือน้ำท่วมและพายุ (Storm and Flood : Prevention and Mitigation)” ซึ่งได้นำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมแก่ทรัพยากรบุคคลในการรับมือสาธารณภัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและการสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ถอดบทเรียนเหตุการณ์น้ำท่วมใหญเมื่อปี พ.ศ. 2554 และแนวทางการรับมือน้ำท่วมใหญ่ในอนาคต เช่น การสร้างอุโมงค์ยักษ์พระราม9-รามคำแหง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ ห้วยขวาง และสะพานสูง และการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการปรับปรุงแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut