Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เดินทางเยือน กรุงเตหะราน

       ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะ
ได้เดินทางเยือน กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ อิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  ได้เข้าพบและเยี่ยมคาราวะ ดร. โมฮัมเหม็ด บักฮาร์ กาลิบัฟ นายกเทศมนตรีกรุงเตหะราน โดยรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม วิศวกรรม การก่อสร้างและการภายใต้การบริหารงาน ของกรุงเตหะรานซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครได้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่า กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ อิสลามอิหร่านยังสามารถก้าวต่อไปในการพัฒนาได้โดยปราศจากอุปสรรค นอกจากนั้นยังได้เรียนเชิญนายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของ องค์กร AMF ครั้งที่3
ที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกัน ดร.โมฮัมเหม็ด บักฮาร์ กาลิบัฟ ได้กล่าวว่าเนื่องจากวิกฤติในเอเชียดังนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีขององค์กรAMF ครั้งที่3 นั้น ควรพิจารณาในประเด็น การพัฒนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นสำคัญสถานการณ์ของโลกขณะนี้อยู่ในมือของทวีปเอเชียจากการเติบโตของผลผลิตและการตลาดในเอเชีย ดังนั้นบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นของอาเซียนจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับเมือง จะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด ซึ่งได้กล่าวกับเลขาธิการ AMF เพื่อให้ความสนใจกับการประชุมที่ กรุงเทพมหานครโดยเน้นว่า
การประชุมสามัญ ประจำปีไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เพียงในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังต้องให้กว้างในระดับทวีปเอเชีย และเมืองหลักของเอเชีย เช่น กรุงเทพมหานครที่ได้แสดงบทบาทอย่างโดดเด่น

นอกจากนั้น คณะกรุงเทพมหานครได้เข้าพบเยี่ยมคาราวะ ผู้บริหารของกรุงเตหะรานดังนี้

  1. Dr. Sarangi,Director ผู้อำนวยการหอศิลปะอิหร่าน Dr. Sedaghat ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ต่างประเทศ กรุงเตหะราน
  2. Mr. Seyed Jafar Tashakori Hashemi, รองนายกเทศมนตรีด้านการจราจรและขนส่ง กรุงเตหะราน
  3. Dr.Mahmoud Asgari-Azad, ผู้อำนวยการศูนย์วางแผนและศึกษากรุงเตหะราน
  4. Mr. Azizollah Rajab-zadeh, ผู้อำนวยการองค์กรจัดการและบรรเทาสาธารณภัย
  5. Mr.Aliza Javid, รองนายกเทศมนตรีด้าน สถาปัตยกรรม และผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  6. Dr. Seyyed Mohammad Hadi Ayazi, รองนายกเทศมนตรี ด้านวัฒนธรรมและสังคม กรุงเตหะราน
  7. Dr.Seyyed Manaf Hashemi, รองนายกเทศมนตรีด้านการวางแผนพัฒนาเมือง กรุงเตหะราน

คณะจากกรุงเทพมหานคร ยังได้เยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จ ของกรุงเตหะราน ในพื้นที่ต่างๆและก่อนที่จะพบกับเลขาธิการ องค์กร AMF คณะของรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้เยี่ยมชมที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานเลขานุการองค์กร AMF ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายหลังจึงได้พบกับ Mr. Mohammad Khodadadi และ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการ

ที่มา: 
ข่าวเด่น
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, กรกฎาคม 30, 2012


Main menu 2

by Dr. Radut