Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นายชิเกะกะซุ ซะโตะ(Mr.Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

นายชิเกะกะซุ ซะโตะ(Mr.Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555    

   เวลา13.30 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยมีม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

 

   

 

วันที่ของข่าว: 
อังคาร, ธันวาคม 25, 2012


Main menu 2

by Dr. Radut