Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ตัวแทนรุ่นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บริหารมหานครระดับต้น เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวาระดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวแทนรุ่นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บริหารมหานครระดับต้น เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เนื่องในวาระดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

ผู้แทน บนต. รุ่น 6

 

 

ผู้แทน บนต. รุ่น 13

วันที่ของข่าว: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 6, 2013


Main menu 2

by Dr. Radut