Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ)เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับ Mr. Vyacheslav Cherkasov เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ)เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับ

Mr. Vyacheslav Cherkasov เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

องค์การสหประชาชาติ เพื่อหารือด้านความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์การสหประชาชาติ  

มี ๓. ประเด็นที่ขอหารือ คือ                

๑. ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์การสหประชาชาติ                                                  

 ๒. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของการจัดการและการพัฒนาด้านสาธารณะ                                        

๓. เรียนเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม The Internet Governance Forum

ซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

      

วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 7, 2013


Main menu 2

by Dr. Radut