Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมื่อ วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556 เชิญเยาวชนกรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูใบไม้ผลิ ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมสมัครโครงการค่ายเยาวชนฤดูใบไม้ผลิ ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

    

 

                           

   

                             

ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมสมัครโครงการค่ายเยาวชนฤดูใบไม้ผลิ ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มีนาคม 12, 2013


Main menu 2

by Dr. Radut