Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ผุสดี ตามไทให้การต้อนรับ นายลี ซัง มัน ประธานสภามหานครอินชอน และคณะ รวม 13 คน

 

 

 

 

 

เมื่อ วันที่ 21 พ.ค.2556 เวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.ผุสดี ตามไท  

ให้การต้อนรับ นายลี ซัง มัน ประธานสภามหานครอินชอน และคณะ รวม 13 คน

ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร 

เพื่อสานสัมพันธ์ฉันมิตรตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 

ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

    

 

 

 

 
วันที่ของข่าว: 
พุธ, พฤษภาคม 22, 2013


Main menu 2

by Dr. Radut