Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

           อู่ฮั่น เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์และเป็นเมืองใหญ่สุดในมณฑลเหอเป่ย์ มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม. (ในเมือง 1,954 ตร.กม.) ประชากร 8,100,000 (พ.ศ. 2549).

 

แม่น้ำ

เมือง

  • ฮั่นโข่ว (Hankou/漢口) มีประชากรประมาณ 1,500,000 คน
  • อู่ชาง (Wuchang/武昌) มีประชากรประมาณ 1,700,000 คน[1]
  • ฮั่นหยาง (Hanyang/漢陽) มีประชากรประมาณ 900,000 คน
  • นอกเมือง มีประชากรประมาณ 3,900,000 คน

เขต

ในเมือง:
6/ ฮ่องชาน (洪山區)
7/ เขตเจียงอาน (江岸區)
8/ เขตเจียงฮั่น (江漢區)
9/ Qiao-Kou (礄口區)
10/ เขตฮั่นหยาง (漢陽區)
11/ เขตอู่ชาง (武昌區)
12/ เขตชิงชาน (青山區)

นอกเมือง:

1/ Huang-Po (黃陂區)

2/ เขตตงซีหู (東西湖區)
3/ Chai-Dian (蔡甸區)
4/ เขตฮั่นหนาน (漢南區)
5/ เขตเจียงเซี่ย (江夏區)
11/ เขตซินโจว (新洲區)

 

 

ประวัติศาสตร์

            พื้นที่แรกตั้งหลักปักฐานมากกว่า 3,000 ปีก่อนระหว่างราชวงศ์ฮั่นกลายเป็นพอร์ทยุ่งอย่างยุติธรรมในพอร์ทโฆษณาศตวรรษของสงครามที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ 3 ในประวัติศาสตร์จีนและเหตุการณ์ศูนย์กลางในRomance ของ 3 ราชอาณาจักร - สงครามของหน้าผาสีแดงสถานที่ใช้ในบริเวณของหน้าผาใกล้อู่ฮั่น รอบเวลานั้นกำแพงแรกสร้างเพื่อป้องกัน Hanyang ตึกในศตวรรษ 8 แรก กลอนของเขาที่ทำตึกตึกที่ฉลองมากที่สุดในจีนทางใต้เมืองมียาวถูกเป็นศูนย์สำหรับศิลปะ (โดยเฉพาะคำกลอน) และสำหรับการเรียนทางปัญญาใต้ไม้บรรทัดมองโกล(ราชวงศ์ธนบัตรเงินตราของจีน)

 

 

 

 

 

 

การคมนาคม
            ทางบก
            เส้นทางรถไฟขนส่งสายหลักของประเทศ ปักกิ่ง-กว่างตง พาดผ่านทิศตะวันออกของมณฑลหูเป่ย จึงสะดวกต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตทั้งในและนอกมณฑล วัตถุดิบที่ขนส่งทางรถไฟในหูเป่ยส่วนใหญ่เป็นประเภทถ่านหิน เหล็ก วัสดุก่อสร้างเช่น ไม้แปรรูป ธัญญาหาร แร่บางชนิด เป็นต้น
            ในช่วงทศวรรษที่ 1970 มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ผ่านเมืองสำคัญๆ ในมณฑล จากตะวันตกไปตะวันออก จากเหนือล่องใต้ จนถึงปี 1990 มณฑลนี้มีเส้นทางรถไฟรวมระยะทาง 1,673 กิโลเมตรยังมีการบูรณะเส้นทางรถไฟสายเซียงฝัน - ฉงชิ่ง ระยะเมืองเซียงฝัน - อำเภอต๋าเซี่ยน เป็นเส้นทางรถไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นสายที่ 3 ของประเทศด้วยทางหลวง
            ในปี 2003 โครงการลงทุนก่อสร้างทางหลวงที่สำเร็จไปแล้วได้แก่ ทางด่วนสายอู่ฮั่น - สือเยี่ยน ระยะเซียงฝัน - อู่ฮั่น และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทางด่วนสายอู่ฮั่น-สือเยี่ยน กับทางด่วนสายเซียงฝัน - จิงโจว รวมเส้นทางขยายทั้งสิ้น 130.5 กิโลเมตร
 
            ทางน้ำ
            เส้นขนส่งทางน้ำก็เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในมณฑลหูเป่ย เนื่องจาก มีแม่น้ำสำคัญ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และแม่น้ำฮั่นเจียง เป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำสายหลัก ทั้งนี้เมืองและอำเภอต่างๆกว่าครึ่งหนึ่งในมณฑลหูเป่ยยังใช้เส้นทางน้ำเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ดังนั้นมณฑลนี้จึงมีการอุตสาหกรรมการเดินเรือที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศเมืองท่าต่างๆ อาทิ อู่ฮั่น หวงสือ ซาซื่อ อี๋ชัง มีการเปิดเส้นทางติดต่อกับต่างประเทศมานาน โดยมีท่าเรืออู่ฮั่นเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของแม่น้ำฉางเจียงตอนล่าง และเป็นท่าเรือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เนื่องจากเป็น 1 ใน 8 ท่าเรือที่เปิดใช้ในช่วงจีนปฏิรูปอุตสาหกรรมและเปิดประเทศราวปี 1980 และในปีถัดมาก็เปิดเส้นทางเดินเรือ ขนส่งสินค้าไปฮ่องกง ญี่ปุ่น และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ สำหรับแม่น้ำฮั่นเจียงนั้น เป็นเส้นทางติดต่อไปยังถิ่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล บนที่ราบเจียงฮั่น โดยมีท่าเรือเซียงฝันและท่าเรือเหล่าเหอโข่ว เป็นท่าเรือที่สำคัญ
 
            ทางอากาศ
            สถิติเมื่อปี 2000 หูเป่ยมีบริษัทเดินอากาศ 4 แห่ง สนามบินพลเรือน 5 แห่ง สนามบินกองทัพอากาศ 1 แห่ง เปิดเส้นทางบินทั้งในและนอกประเทศ 107 เส้นทาง บินตรงสู่เมืองต่างๆในประเทศ 57 เมือง สนามบินเทียนเหอที่เมืองอู่ฮั่น ยังเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ
 
การขนส่ง

            สะพานแรก : สิ่งแรก Chang Jiang สะพานที่ อู่ฮั่น คือสร้างข้าม แม่น้ำแยงซีเกียง (Chang Jiang) ในปี 1957การถือทางรถไฟโดยตรงข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางู ชิ้นของสถาปัตยกรรม Stalinist ในตอนกลางของจีน

            สนามบิน : ท่าอากาศยานนานาชาติ - อู่ฮั่น (Wuhan International Airport, จีน: 武漢天河國際機場)

 


ความตกลง

- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร

- สาขาที่แลกเปลี่ยน : ส่งเสริมและขยายความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา การแลกเปลี่ยนประชาชน และการส่งผู้แทนเข้าร่วมในกิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ของทั้งสองเมืองชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Tang Liangzhi (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
123-24 ตุลาคม 2557Mr. Shao Weimin รองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่นเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
219-22 พฤศจิกายน 2556นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน  Wuhan International Friendly City Summit และสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร นครอู่ฮั่น
37 กันยายน-7 ธันวาคม 2558นักเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการการศึกษาภาษาจีนฤดูใบไม้ร่วง 3 เดือน นครอู่ฮั่น
418-25 มิถุนายน 2558นครอู่ฮั่นส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร
518-30 มิถุนายน 2560นักเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน นครอู่ฮั่น
614-16 พฤศจิกายน 2560นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Wuhan International Forum นครอู่ฮั่น
712 – 16 มีนาคม 2561Ms. Yang Nanxi ผู้แทนจากนครอู่ฮั่นร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร LINK
88 – 16 เมษายน 2561ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศร่วมโครงการ Seminar for Officials from Wuhan's International Friendly Cities 2018 นครอู่ฮั่น
9วันที่ 13 - 17 ก.ค. 2561นักกีฬาว่ายน้ำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวนรวม 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “Wuhan Yangtze River Crossing Festival” ณ นครอู่ฮั่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.ค. 2561 นครอู่ฮั่น
10วันที่ 14 - 17 พ.ย. 2561 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครนำโดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร(นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 5 คน เดินทางเยือนนครอู่ฮั่นเพื่อยกระดับความสัมพันธ์จากเมืองฉันมิตรเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน China International Friendship Conference 2018 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ย. 2561 นครอู่ฮั่น
11วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Mr. Zhang Jun รองเลขาธิการนครอู่ฮั่น และคณะรวม 6 คน เยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
12วันที่ 26 - มิถุนายน- 1 กรกฏาคม 2562ผู้แทนนครอู่ฮั่น นำโดย Mr. Hu Shuguang ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562   (Bangkok Sister Cities Week 2019) กรุงเทพมหานคร
13วันที่ 2 - 16 กค 2562 นักกีฬาว่ายน้ำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวนรวม 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงครั้งที่ 45 “Wuhan Yangtze River Crossing Festival 2019” ระหว่าง 2 - 16 กค 2562 ณ เมืองอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น

 Main menu 2

by Dr. Radut