Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

 

 

ข้อมูลเมืองต้าเหลียน

             เมืองต้าเหลียน (Dalian) เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning) มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น “ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ” ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิงล้อมรอบด้วยทะเลสามด้าน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ ต้าเหลียนเคยถูกยึดครองทั้งจากญี่ปุ่นและรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 จึงยังมีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างภายในตัวเมือง 

           ต้าเหลียนเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของมณฑลเหลียวหนิงรองจากเมืองเสิ่นหยาง ปัจจุบันมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น 

 

           ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดลำดับจากองค์การสหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 และจากการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ต้าเหลียนจึงถูกยกฐานะเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาให้แก่เมืองต่างๆ ของจีนในหลายด้าน เช่น การกำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่การตั้งโรงงานโดยย้ายโรงงานทั้งหมดไปยังบริเวณนอกเมือง ส่งผลให้เป็นเมืองที่สะอาดและอากาศดีที่สุดในจีนตอนเหนือ

ภูมิศาสตร์กายภาพ

          

 

เว็บไซต์ :http://www2.dl.gov.cn/main.html

 

ดาวน์โหลด :Memorandum of Understanding On the Establishment of Friendly Relations


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายเสี่ยว เซิงเฟิง นายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน ลงนาม ณ เมืองต้าเหลียน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดทำสำเนาต้นฉบับจำนวนหกฉบับ เป็นภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน กรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

รายละเอียดความตกลง :  Memorandum of Understanding On the Establishment of Friendly Relations (บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

  1. ความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน
  2. ความร่วมมือกันในสาขาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา กิจกรรมเยาวชนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคีแต่ละฝ่ายเสริมสร้างการติดต่อระหว่างกันเพื่อความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ 
  4. หารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบและโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการตาม บันทึกความเข้าใจนี้โดยจัดการประชุมประจำปี หรือเมื่อมีความจำเป็น 
  5. บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งภาคีฝ่ายหนึ่งมีหนังสือแสดงเจตจำนงขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

กิจกรรมที่ผ่านมา :ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Xiao Shengfeng (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
1๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙การเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียนและลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต้าเหลียน ณ เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน LINK
223 พย 58 Mrs. Liu Fang, Deputy Director-General of Foreign Affairs Office เมืองต้าเหลียน เยือนไทย และขอพบ ผอ กกต วันที่ 23 พย 58 เวลา 10.00 น กรุงเทพมหานคร
3กันยายน 59 หรือ มีนาคม 60 เมืองต้าเหลียนให้ทุนการศึกษา Chinese Studies Non Academic Education Program ณ เมืองต้าเหลียน ระยะเวลา 1-2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 59 หรือ มีนาคม 60  เมืองต้าเหลียน
4วันที่ 13-14 กย 59คณะจากเมืองต้าเหลียนเยือน กทม. และประสงค์ดูงานด้านการท่องเที่ยว กทม. วันที่ 13-14 กย 59 กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut