Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน



ข้อมูลเมือง

 

 

ข้อมูลเมืองต้าเหลียน

             เมืองต้าเหลียน (Dalian) เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning) มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น “ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ” ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิงล้อมรอบด้วยทะเลสามด้าน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ ต้าเหลียนเคยถูกยึดครองทั้งจากญี่ปุ่นและรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 จึงยังมีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างภายในตัวเมือง 

           ต้าเหลียนเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของมณฑลเหลียวหนิงรองจากเมืองเสิ่นหยาง ปัจจุบันมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น 

 

           ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดลำดับจากองค์การสหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 และจากการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ต้าเหลียนจึงถูกยกฐานะเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาให้แก่เมืองต่างๆ ของจีนในหลายด้าน เช่น การกำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่การตั้งโรงงานโดยย้ายโรงงานทั้งหมดไปยังบริเวณนอกเมือง ส่งผลให้เป็นเมืองที่สะอาดและอากาศดีที่สุดในจีนตอนเหนือ

ภูมิศาสตร์กายภาพ

          

 

เว็บไซต์ :http://www2.dl.gov.cn/main.html

 

ดาวน์โหลด :Memorandum of Understanding On the Establishment of Friendly Relations


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายเสี่ยว เซิงเฟิง นายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน ลงนาม ณ เมืองต้าเหลียน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดทำสำเนาต้นฉบับจำนวนหกฉบับ เป็นภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน กรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

รายละเอียดความตกลง :  Memorandum of Understanding On the Establishment of Friendly Relations (บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

  1. ความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน
  2. ความร่วมมือกันในสาขาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา กิจกรรมเยาวชนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคีแต่ละฝ่ายเสริมสร้างการติดต่อระหว่างกันเพื่อความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ 
  4. หารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบและโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการตาม บันทึกความเข้าใจนี้โดยจัดการประชุมประจำปี หรือเมื่อมีความจำเป็น 
  5. บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งภาคีฝ่ายหนึ่งมีหนังสือแสดงเจตจำนงขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

กิจกรรมที่ผ่านมา :



ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Tan Chengxu (Update 11-10-2561)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
118 - 20 กรกฎาคม 2559ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เข้าเยี่ยมคารวะนายเสี่ยว เชิงเฟิง นายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร เมืองต้าเหลียน LINK
213 - 14 กันยายน 2559นายหลิว ชางหง รองผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยว เมืองต้าเหลียน นำคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียนดูงานด้านการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
36 ธันวาคม 2559ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน และคณะ รวมจำนวน 6 คน เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) กรุงเทพมหานคร
43 - 6 สิงหาคม 2560 นางเหวิน เสวี่ยฉง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน นำคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน รวมจำนวน 5 คน เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) และบริจาคหนังสือ จำนวน 100 เล่ม แก่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (4 สิงหาคม 2560) นางหลิว ฟาง รองผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ (นางอณุสรา ชื่นทรวง) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเยาวชน (4 สิงหาคม 2560) คณะผู้แทนเมืองต้าเหลียนดูงาน ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 (4 - 5 สิงหาคม 2560) กรุงเทพมหานคร
5มกราคม 2561เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบชุดพู่กันจีน จำนวน 100 ชุด แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) แต่ละชุดประกอบด้วยพู่กันจีน กระดาษฝึกเขียน และแบบคัดตัวอักษรจีน การมอบพู่กันจีนครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่นางเหวิน เสวียฉง (Ms. Wen Xueqiong) รองนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน นำคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2560 เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามกรอบความสัมพันธ์ฉันมิตร โดยระหว่างการเยือนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต ส่งผลให้เมืองต้าเหลียนมีความสนใจที่จะร่วมมือกับ กทม. ในด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเยาวชน ทั้งนี้ สำนักงานการต่างประเทศจะส่งมอบชุดพู่กันให้แก่สำนักการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไป กรุงเทพมหานคร LINK
612 - 16 มีนาคม 2561เมืองต้าเหลียนส่งผู้แทนจำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation 2018 กรุงเทพมหานคร
712 – 16 กุมภาพันธ์ 2562คณะเยาวชนเมืองต้าเหลียนระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต้าเหลียน กรุงเทพมหานคร
818/4/2562รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ให้การต้อนรับนายอู่ จี้หัว รองประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำเมืองต้าเหลียน และคณะผู้แทนรวมจำนวน ๖ คน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
91 – 6 กันยายน 2562คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต้าเหลียน เมืองต้าเหลียน

 



Main menu 2

by Dr. Radut