Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกสข้อมูลเมือง

           ปอร์โต (Porto) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศโปรตุเกสต่อจากลิสบอน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณปากแม่น้ำโดรูทางตอนเหนือของประเทศ มีพื้นที่ ๓๘๙ ตารางกิโลเมตร (๑๕๐ ตารางไมล์) ประชากรประมาณ ๒.๑ ล้านคน (ข้อมูลปี ๒๐๑๑) เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรปในฐานะเมืองหน้าด่านของจักรวรรดิโรมันและพื้นที่เขตเมืองที่สำคัญของคาบสมุทรไอบีเรีย รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกในปี ๑๙๙๖ ปัจจุบันเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลของโปรตุเกส โดยไวน์จากปอร์โตหรือพอร์ตไวน์ถือเป็นสินค้าสำคัญที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อนึ่ง คำว่า ปอร์โต หรืออ่านว่า โปร์ตู ในภาษาโปรตุเกส หมายถึง ท่าเรือ

Flag

 

                                                                Historical part of Porto and the Douro river

ภูมิอากาศ

          ปอร์โตมีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นสมุทร ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๖ – ๒๗ องศาเซลเซียส  แต่สามารถขึ้นไป

สูงถึง ๓๘ องศาเซลเซียสในช่วงที่มีคลื่นความร้อนเป็นครั้งคราว ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๕ – ๑๕ ° องศาเซลเซียส 

 

การคมนาคม

            เมืองปอร์โตมีการขนส่งมวลชนสาธารณะที่หลากหลายและครอบคลุม โดยเฉพาะการขนส่งระบบรางประกอบด้วย

๑. รถไฟ – สถานีรถไฟหลักตั้งอยู่ใจกลางเมืองปอร์โต ให้บริการเดินรถเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญของประเทศ เช่น ลิสบอน คูอิงบรา และ แอวูร่า เป็นต้น

๒. รถไฟใต้ดินและรถรางเบา – ปัจจุบันโครงการที่สำคัญคือปอร์โตเมโทร ปัจจุบันเครือข่ายทั้งหมดครอบคลุม ๖๐ กม. (๓๗ ไมล์) โดยใช้ ๖๘ สถานี จึงเป็นระบบรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

๓. รถราง – เครือข่ายรถรางซึ่งมีสามสาย เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวบนชายฝั่งดูโร เริ่มการก่อสร้างในปี ๑๘๙๕

ซึ่งเป็นครั้งแรกในคาบสมุทรไอบีเรีย สำหรับรถรางรูปแบบใหม่สายแรกชื่อ เมโทร โด ปอร์โต (Metro do Porto) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ๒๐๐๓

 

เว็บไซต์: http://www.cm-porto.pt

ดาวน์โหลด:

ความตกว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร

Agreement on the Establishment of Friendly Relations

การสถาปนาความสัมพันธ์:

การลงนาม

          ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายรูอิ โมเรรา นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โต ลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดทำต้นฉบับเป็นภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ตัวบทในภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจและไมตรีจิตระหว่างทั้งสองเมือง ตลอดจนสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวโปรตุเกสที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน

ดาวน์โหลด:

ความตกว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร  

Agreement on the Establishment of Friendly Relations

Agreement on the Establishment of Friendly Relations (Thai)

 

 


ความตกลง

สาขาที่แลกเปลี่ยน

๑. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓. เศรษฐกิจ

๔. การจัดการการขนส่ง

๕. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๖. การศึกษา

๗. การกีฬา

๘. กิจกรรมเยาวชน

๙. การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Rui Moreira (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
121 มกราคม 2559ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร)  เข้าเยี่ยมคารวะ นายรูอิ โมเรรานายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองปอร์โตที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต เช่นการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และดูงานการจัดการท่าเรือเมืองปอร์โต (The Port of Leixões) เมืองปอร์โต
230 กรกฎาคม 2559นายรูอิ โมเรรา นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และลงนามความตกว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร กรุงเทพมหานคร
312 - 16 มีนาคม 2561Mr. Joao Paulo Correia da Cunha (Head of International Relations and Protocol Office) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut