Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้อมูลเมือง

 

          จังหวัดเถื่อเทียนเว้ หรือ เมืองเว้ (Huế เฮว้) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ประเทศเวียดนามและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 (ค.ศ. 1802-1945) มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เมืองเว้จึงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 จากองค์การยูเนสโก

ประวัติศาสตร์

           เดิมเมืองเว้เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในความปกครองของราชวงศ์เหวียน ฮวาง (Nguyen Hoang) ในแผ่นดินของราชวงศ์เล แต่ราชวงศ์เลปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ทางตอนเหนือและตอนใต้ เหวียนฉวางหรือที่คนไทยรู้จักพระองค์ในชื่อว่า องเชียงสือ รวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าไว้ด้วยกันในปี 2345 พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน และมีศูนย์กลางการปกครองอยู่เมืองเว้

          33 ปีต่อมา ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ ในช่วงระยะเวลานี้เกิดการต่อสู้ชิงบัลลังก์ของจักรพรรดิ การเดินขบวนต่อต้านฝรั่งเศสและการต่อสู้กับลัทธิจักรพรรดินิยม จนกระทั่งปี ๒๔๘๘ ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเมืองเว้ในระหว่างมหาสงครามเอเชียบูรพา จากนั้นเมืองเว้ก็เผชิญกันสงครามเวียดนาม ซึ่งเมืองเว้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนามบางส่วนมองว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า วัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เมืองเว้จึงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 จากองค์การยูเนสโก

 

ประชากร

          เมืองเว้มีจำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ ๑,๑๐๑,๗๐๐ คน (สำรวจเมื่อปี ๒๕๔๖)

 

  

สภาพภูมิศาสตร์

          เมืองเว้มีพื้นที่ประมาณ ๕,๐๕๓.๙๙ ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม (Perfume River) ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์ ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือประมาณ 644 กิโลเมตร ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคือที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดสำคัญ ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมาย

          ภูมิอากาศ

          อากาศในเมืองเว้โดยรวมมีเพียง 2 ฤดู ดังนี้

         1.  ฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนตุลาคม – เมษายน (อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม คือ 20-27 องศาเซลเซียส        

         2.  ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

 

เวลา
           เวลาประเทศเวียดนามเท่ากับเวลาประเทศไทย ลาว กัมพูชา มีเวลาเร็วกว่าเวลามาตราฐานที่กรีนนิช 7 ชั่วโมง ดวงอาทิตย์ตกเร็วในฤดูหนาวราว 17.30 น. และ ตกช้าในฤดูร้อนราว 19.30-20.00 น.

การปกครองส่วนท้องถิ่น

         เมืองเว้มี 8 อำเภอและ 1 เมือง (Hue City) ซึ่งมี 150 ชุมชนอาศัยอยู่   

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  ปัจจุบันเว้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเว้ส่วนใหญ่จะเป็นป้อมปราการ พระราชวังหลวง และสุสานจักรพรรดิ  โบราณสถานเด่นๆที่น่าสนใจได้แก่ นครจักรพรรดิ หรือนครต้องห้าม (Imperial Enclosure / Forbidden Purple City) สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tomb of Tu Duc) สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang) สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (Tomb of Kinh Dinh) วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone) และอุโมงค์หวิงห์ม็อก (Vinh Moc Tunnel)

อัตราแลกเปลี่ยน

          100 บาท / ประมาณ 64,252.69 ดอง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 21/09/2559)

          ผู้เดินทางสามารถใช้เงินเหรียญสหรัฐใช้จ่ายแทนเงินดองได้ 

 

 

กระแสไฟฟ้าและปลั๊ก

          เวียดนามใช้กระแสไฟฟ้ามาตรฐาน 220 โวลต์ สำหรับปลั๊กจะใช้ทั้งแบบ 2 ขา เป็นขากลม และขาแบนแบบเดียวประเทศไทย แต่บางโรงแรมที่สร้างใหม่อาจจะใช้ปลั๊กขาแบน 3 ขาแบบสหราชอาณาจักร ตามรูป

 

เว็บไซต์:

 

ดาวน์โหลด : Memorandum of Understanding On the Establishment of  Friendly Relation

 

 


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายเหวียน วาน เกา ประทานกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยจัดทำสำเนาต้นฉบับจำนวนหกฉบับ เป็น ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน กรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

รายละเอียดความตกลง: Memorandum of Understanding On the Establishment of  Friendly Relation (บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

1.      เศรษฐกิจ

2.      วัฒนธรรมกีฬา

3.      การท่องเที่ยว

4.      การศึกษา

5.      กิจกรรมเยาวชน

6.      การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

 

 ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Nguyen Van Cao (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
1ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน จังหวัดเถื่อเทียนเว้
2วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทย – เวียดนาม ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 กรุงเทพมหานคร LINK
312 - 16 มีนาคม 2561ผู้แทนจากจังหวัดเถื่อเทียนเว้ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Tran Cong Phu (Director of Thua Thien Hue Department of Foreign Affairs) และ Ms. Ngo Thuy Dung (Deputy Head of Division for International Cooperation – Department of Foreign Affairs of Thua Thien Hue Province) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพฯ
427เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561จังหวัดเถื่อเทียนเว้ มีกำหนดจัดงานท่องเที่ยวและวัฒนธรรม The 10th Hue Festival 2018 และขอเชิญ ผว กทม ร่วมงานระหว่าง จังหวัดเถื่อเทียนเว้

 Main menu 2

by Dr. Radut