Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

เฉิงตู (Chengdu)

ข้อมูลเมือง

            เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิงใจกลางมณฑล ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่า เฉิงตู

ประวัติศาสตร์

                ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจักรพรรดิเหี้ยนเต้ เนื่องจากสมัย สามก๊กนั้นเล่าปี่ตั้งราชธานีที่เสฉวน โดยมีขงเบ้งมาช่วยเล่าปี่บริหาร ประชาชนมีความสุข แต่เมื่อสิ้นเล่าปี่แล้วประชาชน นับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมา แต่ไม่นานผู้ปกครองเมืองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง เลยออกคำสั่งสร้างศาลเล่าปี่ให้มีรูปปั้นขุนนาง 14 ท่าน ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือ สมัย ค.ศ.220-280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง และศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย ตลอดหลายพันปีที่่ผ่านมา ช่างฝีมือ เกษตรกร นักเขียนและพระสงฆ์ในทุกยุคทุกสมัยเดินทางมาที่นี่พร้อมเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งบทกวี ขนบธรรมเนียมประเพณีและอาหารโอชารสจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาด้วย เมื่อผ่านการหลอมรวมจากกาลเวลาอันเนิ่นนาน กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเฉิงตู 

               

สภาพภูมิศาสตร์

            มีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบแอ่งกระทะ คือพื้นที่โดยรอบถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง 4 ด้าน ตรงกลางเป็นที่ราบ ลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพื้นที่โดยรวมกว่า 485,000 ตร.กม.ภูมิประเทศมีลักษณะหลากหลายซับซ้อนมาก ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง ด้านตะวันออกลาดลงต่ำ ซึ่งจำแนกออกเป็น4 เขตได้แก่เขตพื้นที่ราบต่ำแอ่งกระทะเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ติดอันดับ 1ใน4 ของพื้นที่แอ่งกระทะใหญ่ของจีน โดยมีพื้นที่ถึง 170,000 ตร.กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 300-700 เมตร โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ประกอบด้วยที่ราบต่างๆ โดยมีที่ราบเฉิงตู ซึ่งมีพื้นที่ถึง 6,200 ตร.กม. เป็นส่วนที่ใหญ่สุดในมณฑลเขตพื้นที่ขอบแอ่งกระทะ โดยมากเป็นพื้นที่ราบสูง และส่วนใหญ่เป็นภูเขาระดับกลางถึงต่ำสูง 1,500 - 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งขอบแอ่งกระทะด้านตะวันตกเฉียงใต้ คือ เขาเอ๋อเหมยซัน(ง๊อไบ) และด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คือเขาที่มีชื่อแห่งลัทธิเต๋า เขาชิงเฉิง ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งคู่ บริเวณนี้มีที่ราบลุ่มไม่มากนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรของเขตนี้เขตเทือกเขาตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ทางตอนกลางของเขาเหิงต้วนซันซึ่งอยู่ทางตะวันออกของที่ราบสูงทิเบต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา โดยเรียงตัวจากใต้ไปเหนือ ส่วนใหญ่มีความสูงราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล และที่ราบร่องน้ำอันหนิงซึ่งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ จัดว่าเป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑล โดยมีพื้นที่ประมาณ 960 ตร.กม.เขตที่ราบสูงตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ ส่วนหนึ่งของเขตตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงทิเบตกับเขาเหิงต้วนซัน ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000-4,500 เมตร แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ที่ราบสูงด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งจะลาดต่ำลงจากตะวันตกไปทางตะวันออก กับเขตภูเขาด้านตะวันตก ซึ่งพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะสูง ด้านตะวันออกเฉียงใต้จะต่ำ ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลเสฉวน และเป็นยอดเขาที่มีชื่อในโลก คือ เขาก้งกา มีความสูง 7,556 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดหลักของเทือกเขาต้าเสวี่ยซันที่อยู่ในบริเวณนี้

ประชากร

            ประชากรนครเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน 10,484,996 คน สำรวจเมื่อปี 2557

สภาพอากาศ

                ลักษณะอากาศในพื้นที่ทางด้านตะวันออกเป็นแบบเขตกึ่งร้อนชื้น ความชื้นและปริมาณน้ำฝนสูงในฤดูร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29º เซลเซียสและในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 3º-6º เซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่ราบของเฉิงตูเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นหนึ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของจีนในด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นที่สูงมีลักษณะอากาศเป็นแบบที่ราบสูง (plateau climate) ความชื้นและปริมาณน้ำฝนต่ำ อากาศเย็นในฤดูหนาว

การคมนาคม :

  • ทางถนน: เฉิงตู เป็นศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองที่สําคัญต่างๆของจีน และยังมีปลายทางไปสู่ การเชื่อมต่อการขนส่งระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสนามบิน รถไฟ และท่าเรือที่สําคัญ ไปยังปลายทางต่างๆ อาทิ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยะเหมิน(ฝูเจี้ยน) คุนหมิง (หยุนหนาน) หนานหนิง (กว่างซี) เป็นต้น ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งทางถนนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ไปยังกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ตํ่ากว่าไป เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น (กวางตุ้ง) และเซี่ยะเหมิน(ฝูเจี้ยน) ตามลําดับ                             ทางรถไฟ: เฉิงตู เป็นชุมทางรถไฟฝั่งตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าราว 3 แสนตู้คอน-เทนเนอร์/ปี โดยมีศักยภาพรองรับได้สูงถึง 1.35 ล้านตู้คอนเทนเนอร์/ปี มีปลายทางไปยังเมืองท่าต่างๆ ได้แก่ เซินเจิ้น (ระยะเวลาขนส่ง 60 ชั่วโมง) เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฉิงเต่า (ซานตง) และเหลียนหยุนกัง (เจียงซู) นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไปยังยุโรป ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่เฉิงตู – เป่าจี (ส่านซี)– หลานโจว (กานซู่) – จิ่วฉวน (กานซู่) – เทอร์ปัน (ซินเกียง) – อุรุมชี     (ซินเกียง) – ด่านอาลาซานโข่ว (พรมแดนจีน) – เข้าสู่คาซัคสถาน – รัสเซีย – เบลารุส – โปแลนด์ – เยอรมนี – และสุดปลาย สายที่เนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาราว 15-18 วันจากที่ใช้เส้นทางทะเลราว 35-38 วัน
  • ทางเรือ: มาตามแม่น้ำแยงซีเกียง นิยมขนสินค้ามีน้ำหนักมาก โดยมณฑลเสฉวนมีท่าเรือภายใน 4 แห่ง รองรับสินค้าได้ราว 1 ล้านตู้คอนเทนเนอร์/ปี ประกอบด้วย หลูโจว (Luzhou), อี๋ปิน (Yibin), Leshan และ Nanchong (เฉิงตู)และ Guangan และมีท่าเรือรับสินค้าระหว่างประเทศที่ Luzhou มีกําลังรองรับ สินค้าได้ 20 ล้านตัน/ปี สามารถขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้
  • ทางอากาศ : มณฑลเสฉวนมีท่าอากาศยาน 11 แห่ง และมีสนามบินนานาชาติ (Shuangliu International Airport) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน ซึ่งเป็นสนามบินที่มีการจราจรคับคั่งที่สุดในภาค ตะวันตกและตอนกลางของจีน โดย ณ สิ้นปี 2554 สนามบินดังกล่าวมีปลายทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลก 147 แห่ง รวมสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 54 สายการบิน และมีสายการบินขนส่งสินค้า 10 สาย ขนส่งผู้โดยสารราว 30 ล้านคน และขนสินค้า 4.78 แสนตัน ไปยังที่ต่างๆ อาทิ อัมสเตอร์ดัม (ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)  

อัตราแลกเปลี่ยน : หยวนจีน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

                แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตัวเมืองเฉิงตู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และห่างจากตัวเมืองออกไปเป็นแหล่งธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นทิวทัศน์และโบราณสถานที่สร้างขึ้น โดยมนุษย์ 172 แห่ง ที่สำคัญได้แก่ ศาลเจ้าอู่โหว สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงจูเก๋อเลี่ยง (ขงเบ้ง-อัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์รัฐสู่) ที่นี่ยังเป็นที่ฝังศพของขงเบ้งและหลิวเป้ย(เล่าปี่-กษัตริย์สู่ฮั่น)ด้วย บ้านเก่าท่านกวีเอกตู้ฝู่ สุสานหวังเจี้ยนมู่ เขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน วัดเอ้อหวัง และทิวทัศน์ธรรมชาติที่เขาชิงเฉิง
          เฉิงตูยังเป็นชุมทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่มีชื่ออย่าง อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว หวงหลง เขาง้อไบ๊ และที่ตั้งของพระพุทธรูปใหญ่แห่งเขาเล่อซัน ทิเบตดิน แดนหลังคาโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวโครงการเขื่อนมหึมาที่ซันเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นฐานวิจัยเพื่อการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงหมีแพนด้า 'สมบัติล้ำค่า' ของประเทศ

เว็บไซต์ : www.chengdu.gov.cn

ดาวน์โหลด

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF FRIENDSHIP CITY (Eng)

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF FRIENDSHIP CITY (Thai)

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF FRIENDSHIP CITY  (Chinese)

 

 


ความตกลง

ผู้ลงนาม :  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายโหล เฉียง นายกเทศมนตรีเมืองเฉิงตู  ลงนาม ณ นครเฉิงตู เมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 โดยจัดทำสำเนาต้นฉบับจำนวนหกฉบับ เป็นภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน กรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

รายละเอียดความตกลง :  AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF FRIENDSHIP CITY (ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

  1. เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
  2. การแสดงนิทรรศการ การแสดงอุตสาหกรรม
  3. การปกป้องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กิจกรรมเยาวชน
  4. การศึกษา กีฬา ศาสตร์การทำอาหาร การดูแลศุขภาพ
  5. การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะข้าราชการระดับสูงของทั้งสองเมือง และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน กับ ประชาชน


ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Luo Qiang

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
122 - 30 มิถุนายน 2559ผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมโครงการ 2016 Civil Servant Exchange Program ร่วมกับเจ้าหน้าที่เมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตู นครเฉิงตู
29 – 12 มีนาคม 2560รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เดินทางเยือนนครเฉิงตู ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเข้าร่วมประชุมงาน 2017 Global Innovation and Entrepreneurship Fair นครเฉิงตู
310 พฤษภาคม 2560นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู (นายโหล เฉียง) และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างเทศบาลนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหนคร ราชอาณาจักรไทย นครเฉิงตู
48 - 16 พฤษภาคม 2560นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผอ.ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วมอบรมโครงการ 2017 Civil Servant Exchange Program ร่วมกับเจ้าหน้าที่เมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตู 25 เมือง นครเฉิงตู
59 - 12 พฤษภาคม 2560รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เข้าร่วมงาน 2017 China (Chengdu) Global Innovation and Entrepreneurship Fair ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน นครเฉิงตู
613 กรกฎาคม 2560นางหยาง เซี้ย รองประธานสถาประชาชนนครเฉิงตูและคณะรวม 6 คนเยือนกรุงเทพมหานครและประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างเมือง กรุงเทพมหานคร
726 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560ผู้แทนกรุงเทพมหานครและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วม Chengdu International Sister City Youth Music Festival 2017 นครเฉิงตู
812 - 16 มีนาคม 2561นครเฉิงตูส่งผู้แทนจำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation 2018 กรุงเทพมหานคร
921 – 23 เมษายน 2561คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดยนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 ตามโครงการจัดงาน 4th Neighboring Countries’ Mayors’ Visiting Program ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2561 นครเฉิงตู
1016 – 25 พฤษภาคม 2561ผู้แทนกรุงเทพมหานครจากสำนักงานการต่างประเทศจำนวน 1 คน เดินทางเยือนนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมโครงการ 2018 Chengdu Civil Servant Exchange Program for International Sister Cities นครเฉิงตู
1125 - 31 กรกฎาคม 2561คณะผู้แทนและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วม 2018 Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival นครเฉิงตู

 Main menu 2

by Dr. Radut