Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมือง เซบิยาข้อมูลเมือง

เซบียา (อังกฤษ Seville หรือสเปน Sevilla) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ แคว้นปกครองตนเองอันดาลูซิอา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำกัวดัลกิบีร์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,200 ปี และจากการที่มีทำเลที่ตั้งและภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ชนชาติที่มีวัฒนธรรมสูงหลายกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครอง เช่น โรมัน สิวิโกธ อาหรับ ก่อนที่จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสเปนในปี ค.ศ. 1448 ทำให้เมืองเซบียามีการการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ทั้งจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ และหลังจากการค้นพบโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ทำให้เซบียากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส่งสินค้าไปขายในโลกใหม่ เช่น เหล้าองุ่น เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ

ปัจจุบันเซบียาเป็นศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศสเปน โดยมีจำนวนประชากรรวมของเขตเทศบาล (municipal area) และเขตมหานคร (metropolitan area) อยู่ที่ประมาณ 2,190,000 คน (ข้อมูลปี 2559) ทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของสเปน

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Seville

Coat of arms

ประวัติศาสตร์:

ประชากร:

 

สภาพภูมิศาสตร์:

การปกครองส่วนท้องถิ่น:

ภาษา:

การคมนาคม:

อัตราแลกเปลี่ยน/สกุลเงิน :

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ:

เว็บไซต์:


ความตกลง

ลงนาม: นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและนายฮวน เอสปาดาส เซยาส นายกเทศมนตรีเมืองเซบียา ราชอาณาจักรสเปนณ เมืองเซบียา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และภายหลังได้รับความเห็นชอบและรับรองโดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รายละเอียดความตกลง: บันทึกความเข้าใจระหว่างเมืองเซบียา ประเทศสเปนกับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Memorandum of Understanding between Seville City Council, Spain and Bangkok City, Thailand)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

1. การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า

2. วัฒนธรรม

3. การท่องเที่ยว

4. การพัฒนาเมือง

5. ทรัพยากรบุคคล

6. การศึกษา

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. สิ่งแวดล้อม

9. ด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองเมืองจะตกลงกัน

ดาวน์โหลด :  บันทึกความเข้าใจระหว่างเมืองเซบียา ประเทศสเปน กับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ภาษาไทย)

  บันทึกความเข้าใจระหว่างเมืองเซบียา ประเทศสเปน กับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ภาษา อังกฤษ)

หนังสือเห็นชอบและรับรองบันทึกความเข้าใจของผว.กทม.

 ชื่อผู้นำ

Mr. Juan Espadas Cejas (Mayor)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
120 – 26 พฤศจิกายน 2560คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม GlobalForum for Local Governments และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองเมือง เมืองเซบียา

 Main menu 2

by Dr. Radut