Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองแต้จิ๋ว (เฉาโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

ภูมิภาค

    เมืองเฉาโจว ตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง พื้นที่ 3,614 ตารางกิโลเมตร

อากาศ

    เมืองเฉาโจว ตั้งอยู่ในเขต Subtropical Zone อุญภูมิทั้งปีเฉลี่ยเป็น 20-22 องศา C

ประชากร

    ประชากรของเมืองเฉาโจว มี 2.5 ล้านคน

GDP

    ปี 2005          289,00 ล้านหยวน          เพิ่มขึ้น 12%

    ปี 2006          33,100 ล้านหยวน             เพิ่มขึ้น 13%

 

 

เกษตรกรรม

    สินค้าเกษตรที่สำคัญมีดังนี้ ผักดอง ใบชา  

    ผลไม้มีดังนี้  กล้วย สับรด ลิ้นจี่ ลำไย ส้มและสมอ เป็นต้น

อุตสาหกรรม

    อุตสาหกรรมสำคัญของเมืองเฉาโจว มี เครื่องปั้นดินเผา ของเล่น เสื้อผ้า อาหารแปรรูป  อีเลกทรอนิกลส์ พลาสติคส์  และ stainless เป็นต้น

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

     ปี 2005 มูลค่ารวม 1891.97 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้น 23.3%

        -นำเข้า          411.79 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้น 15.8%

        -ส่งออก        1480.18 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้น 25.6%

     ปี 2006 มูลค่ารวม 2295.79 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้น 21.3% แยกเป็น

        -นำเข้า 493.57  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.9%

        -ส่งออก 1802..22 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.8%

เว็บไซต์

http://www.chaozhou.gov.cn/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกทม. กับรักษาการ นายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋ว ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองแต้จิ๋วเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดข้อตกลง : Agreement on the Establishment of Sister Cities Relations (ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

 1. การค้า
 2. การลงทุน
 3. วัฒนธรรม
 4. การศึกษา
 5. การท่องเที่ยว
 6. เกษตรกรรม
 
กิจกรรมที่ผ่านมา : 
 1. ผว.กทม.เยือนเมืองแต้จิ๋ววันที่ 30 มิ.ย.2548 ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ครบ 30 ปี
 2. การจัดแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่กทม. ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 11 พ.ค. 2549 โดยจัดรอบพิเศษของกทม. ในวันที่ 27 เม.ย. 2549
 3. ผว.กทม. มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมงาน The 2nd Chaozhou Culture and Tourism Festival ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิ.ย. 2550
 4. ผว.กทม. มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมงาน The 3rd Chaozhou Culture and Tourism Festival ระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ย. 2552
 5. ส่งผู้แทนจำนวน 3 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 1- 7 ก.ค. 2553
 6. ผว.กทม. เข้าร่วมเปิดงานบูธของเมืองแต้จิ๋วในงาน Asia Living Showcase 2010 ณ เมืองทองธานี วันที่ 9 ก.ย. 2553
 7. ส่งผู้แทนจำนวน 12 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Week 2010 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ก.ย. 2553
 8. ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554
 9. เมืองแต้จิ๋วส่งผู้แทนจำนวน 6 คน เข้าร่วมจัดสวนงาน Sister Cities Week 2012 ระหว่างวันที่ 6 – 13 ก.พ. 2555
 10. เมืองแต้จิ๋วส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2555
ดาวน์โหลด เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง เมืองแต้จิ๋ว

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Yin Zhaoju (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
130 มิถุนายน 2548นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยือนแต้จิ่ว ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 30 ปี เมืองแต้จิ๋ว
223 -29 สิงหาคม 2549 นายลั่ว เหวินจื้อ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองแต้จิ๋วและนายถัง ซีคุน นายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋วพร้อมคณะจำนวน 57 คนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
326 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2549การจัดแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่กทม. โดยจัดรอบพิเศษของกทม. ในวันที่ 27 เม.ย. 2549 กรุงเทพมหานคร
423 -29 สิงหาคม 2549 เมืองแต้จิ๋วส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกปี2006 (Bangkok International Children’s Games 2006) กรุงเทพมหานคร
530 มกราคม 2550 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบันทึกเทปโทรทัศน์อวยพรถึงพี่น้องประชาชนชาวเมืองแต้จิ๋วเนื่องในวันตรุษจีน 2550เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เมืองแต้จิ๋วสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพมหานคร
617-20 มิถุนายน 2550 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการนักธุรกิจ และนักแสดง เดินทางเข้าร่วมงาน the2nd Chaozhou Culture & Tourism Festival เมืองแต้จิ๋ว
715-17 พฤศจิกายน 2552ผว.กทม. มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมงาน The 3rd Chaozhou Culture and Tourism Festival เมืองแต้จิ๋ว
89 กันยายน 2553ผว.กทม. เข้าร่วมเปิดงานบูธของเมืองแต้จิ๋วในงาน Asia Living Showcase ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
914 – 21 ก.ย. 2553ส่งผู้แทนจำนวน 12 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Week 2010 กรุงเทพมหานคร
1023 – 31 มี.ค. 2554ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร
116 – 13 ก.พ. 2555เมืองแต้จิ๋วส่งผู้แทนจำนวน 6 คน เข้าร่วมจัดสวนงาน Sister Cities Week 2012 กรุงเทพมหานคร
1229 มี.ค. – 5 เม.ย. 2555เมืองแต้จิ๋วส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร
1318-25 มิถุนายน 2558เมืองแต้จิ๋วส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร
1431 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557เมืองแต้จิ๋วเชิญ กทม. ส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo เมืองแต้จิ๋ว
1528 - 29 พฤษภาคม 2558Mr. Lu Chunjie นายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋ว แจ้งความประสงค์ส่งคณะเยือน กทม. เพื่อกระชับ โดยคณะฯ ขอเยี่ยมคารวะ ผว. และเชิญ ผว. กล่าวเปิดการประชุม Guangdong Chaozhou Trade and Investment Promotion Meeting ณ รร. มนเฑียรกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
1626 กรกฎาคม 2558สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเชิญ ผว.กทม. ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานฉลอง 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน ณ ถนนเยาวราช (ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ) เวลา 09.30 น และร่วมงานเลี้ยง ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมแต้จิ๋ว เวลา 18.00 น กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut