Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิสข้อมูลเมือง

       โลซาน (Lausanne) เป็นเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ผู้คนในเมืองใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา โดยติดกับเมืองเอวียอง-เล-แบง ของประเทศฝรั่งเศส โลซานเป็นเมืองหลวงของรัฐโว และตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจนีวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร มีประชากร 126,766 คน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546)

File:Cathedrale Lausanne Bessieres.JPG

เว็บไซต์

http://www.lausanne.ch/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ุ บริพัตร กับ นายแดเนียล เบรลาซ นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน โดยลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข้อตกลง : ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

  1. การศึกษา
  2. วัฒนธรรม
  3. การท่องเที่ยวและกีฬา
  4. สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ผ่านมา :

  1. นายกเทศมนตรีเมืองโลซานและคณะฯ เดินทางเยือนกทม. เพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2552 – 1 ม.ค. 2553
  2. ส่งนักศึกษา 2 คน เจ้าหน้าที่ 1 คนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ค. 2553
  3. ส่งผู้แทนจำนวน 14 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2010 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ก.ย. 2553

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง เมืองโลซาน

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Daniel Brélaz (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
125 ธันวาคม 2552-1 มกราคม 2553นายกเทศมนตรีเมืองโลซานเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร
21-7 กรกฎาคม 2553เมืองโลซานส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร
314-21 กันยายน 2553 เมืองโลซานส่งผู้แทนจำนวน 14 คนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน   กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut