Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีข้อมูลเมือง

       โซล (เกาหลี: 서울, MC: Seoul, MR: Sŏul; การออกเสียงภาษาเกาหลี [sʌ.ulซออุล) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยบริเวณมหานครอินชอนและจังหวัดคยองกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน นครโซลได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระดับหลายเหตุการณ์,โดยการใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเพิ่มอิทธิพลในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2553[6] โซลได้รับการโหวตให้เป็นเป้าหมายยอดนิยมในการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวจีน,ญี่ปุ่นและไทย 3 ปีต่อเนื่องกันในปี 2554

       สถานีรถไฟโซลเป็นสถานีปลายทางหลักของรถไฟความเร็วสูงเคทีเอ๊กซ์และสถานีรถไฟไต้ดินโซลยังเป็นสถานีที่มีผู้ใช้งานมากเป็นอับดับที่สองของโลกโดยมีลักษณะเป็นสายวงรอบที่ยาวที่สุดและและมีเส้นทางรถไฟไต้ดินจนสุดสายที่ยาวเป็นอับดับที่สองของโลก โซลนั้นได้รวมระบบขนส่งมวลชนเข้ากับเมืองอินชอนและจังหวัดคยองกี โดยสามารถให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟไต้ดินได้อย่างอิสระโดยใช้บัตรที-มันนี่และเชื่อมต่อโดยทางเอเร็กซ์เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ซึ่งถูกจัดเป็นสนามบินยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี 2548 โดยสภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

       โซลเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ 1986,โอลิมปิกฤดูร้อน 1988,ฟุตบอลโลก 2002 และการประชุมสุดยอด จี-20 2010 โซลได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการออกแบบในปี 2553 โดยสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมนานาชาติ

ประวัติศาสตร์

       โซลเริ่มมีผู้ตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรแพกเจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 527 ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตแดนของโซลในปัจจุบัน โดยยังมีหลักฐานคงอยู่เช่น พุงนัปโทซอง หรือ มงชอนโทซอง และต่อมากลายมาเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โชซอนในปี พ.ศ. 1937 และมีความพยายามที่จะทำให้เป็นเมืองที่ทันสมัยในปลายศตวรรษที่ 19 และโซลเป็นเมืองแรกในเอเชียตะวันออกที่มีไฟฟ้า,รถราง,น้ำปะปา,โทรศัพท์และระบบโทรเลขในเวลาเดียวกัน[13] ระหว่างที่เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โซลมีชื่อว่า คยองซอง (경성, ความหมาย "เมืองหลวง"; ญี่ปุ่น: ญี่ปุ่น:  京城 Keijō ?) ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชในปี 2488 เกาหลีได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น โซล (ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองหลวง" ในภาษาเกาหลี) ในปี 2492 โซลได้แยกออกจากจังหวัดคยองกี และมีฐานะเป็น "นครพิเศษโซล" ต่อมาในปี 2493 ระหว่างสงครามเกาหลี โซลถูกยึดครองโดยทหารเกาหลีเหนือและเมืองก็ได้ถูกทำลายเสียหายเกือบทั้งหมด และเมืองก็สามารถยึดกลับคืนมาได้โดยกำลังของยูเอ็นในวันที่ 14 มีนาคม 2494 ตั้งแต่ตอนนั้น ขอบเขตของเมืองก็ขยายไปยังพื้นที่เขตการปกครองรอบข้างของ กิมโป,โกยัง,กวันจู,ซิฮึง,และเมืองชนบทยังจู และขอบเขตเมืองในปัจจุบันได้กำหนดขึ้นในปี 2538

 

สภาพอากาศ

       โซลมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (การแบ่งเขตอากาศของคอปเปน Dwa) ฤดูร้อนโดยปกติจะมีอากาศร้อนและชื้น ฤดูมรสุมเอเชียตะวันออกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนสิงหาคมจะมีอากาศร้อนมากที่สุด ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 22.4 ถึง 29.6 °C (72 ถึง 85 °F) หรืออาจจะสูงมากขึ้นกว่านี้อีก ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวโดยเฉลี่ยอุณหภูมิในเดือนมกราคมจะอยู่ที่ -5.9 ถึง 1.5 °C (21.4 ถึง 34.7 °F) และอากาศจะแห้งกว่าในฤดูร้อน โซลมีหิมะตกเฉลี่ยปีละ 28 วัน

 

เว็บไซต์

http://english.seoul.go.kr/

ดาวน์โหลด :


ความตกลง

ผู้ลงนาม :  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผว.กทม. กับรองนายกเทศมนตรีกรุงโซล ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล เป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Sister City Agreement (ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน : 
  1. การจัดการการเมือง
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เศรษฐกิจ
  4. การคมนาคม
  5. สิ่งแวดล้อม
  6. การวางผังเมือง
  7. การจัดการภัยธรรมชาติ
  8. วัฒนธรรม

 ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Park Won Soon (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
1-กรุงโซลให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการอบรมด้านการพัฒนาเมืองให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
213 กันยายน 2548นายฮาม เมียงซ็อต เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรุงโซล เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Seoul Mayor Forum กรุงเทพมหานคร
330 กันยายน - 1 ตุลาคม 2548รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายพนิช วิกิตเศรษฐ์) พร้อมคณะจำนวน 3 คน ร่วมการประชุม Seoul Mayor Forum กรุงโซล
415 - 18 มิถุนายน 2549นายวอน เซ ฮูน รองนายกเทศมนตรีกรุงโซล พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
522 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2549กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม the 6th Training Workshop ณ กรุงโซล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรุงโซล
6กุมภาพันธ์ 2550ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าเยี่ยมคารวะนายลี เมียง บัก นายกเทศมนตรีกรุงโซล และเข้าร่วมการประชุม E-participation กรุงโซล
727 เมษายน - 1พฤษภาคม 2550กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักแสดง เข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2007 กรุงโซล
829 พฤษภาคม 2550รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) และนายยอง จิน ควน รองนายกเทศมนตรีกรุงโซล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เมือง กรุงเทพมหานคร
915 - 21 ตุลาคม 2550กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม the 7th Training Workshop ณ กรุงโซล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรุงโซล
107 - 12 มกราคม 2551กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
117 - 12 เมษายน 2551กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
1210 - 12 เมษายน 2551กรุงเทพมหานครจัดส่งคณะทำงานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมือง จำนวน 6 คน เพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ในระดับเจ้าหน้าที่ กรุงโซล
131 - 11 กรกฎาคม 2551กรุงเทพมหานครส่งเยาวชน จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Brothers + Sisters Project Seoul กรุงโซล
1427 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551กรุงโซลส่งเจ้าหน้าที่และร่วมจัดกิจกรรมในงาน Bangkok Sister City Week 2008 กรุงเทพมหานคร
1520 - 26 ตุลาคม 2551ข้าราชการจากกองการต่างประเทศ 1 คน เข้าร่วมโครงการ The 8th Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities กรุงโซล
16พ.ศ. 2551กรุงโซลมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ทุน กรุงโซล
1723 - 28 กุมภาพันธ์ 2552กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
1823 - 31 มีนาคม 2552กรุงโซลส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร
196 - 11 พฤษภาคม 2552กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2009 กรุงโซล
2019 พฤษภาคม 2552รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายประกอบ จิรกิติ) และนายรา จินกู รองนายกเทศมนตรีกรุงโซล ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ กรุงโซล
215 - 19 มิถุนายน 2552กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Youth Cultural Exchange Program for Bangkok Officials กรุงโซล
2230 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2552กรุงเทพมหานครส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Brothers + Sisters Project Seoul กรุงโซล
233 - 9 กรกฎาคม 2552กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
24พ.ศ. 2552กรุงโซลมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย Korea University แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2521 - 25 กุมภาพันธ์ 2553ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และคณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมการประชุม The World Design Cities Summit กรุงโซล
2620 - 25 เมษายน 2553กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
275 - 9 พฤษภาคม 2553กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2010 กรุงโซล
281 - 7 กรกฎาคม 2553กรุงโซลส่งเยาวชน จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2010 กรุงเทพมหานคร
2914 - 21 กันยายน 2553กรุงโซลส่งผู้แทนจำนวน 24 คน เข้าร่วมงาน Sister City Week 2010 กรุงเทพมหานคร
3027 - 30 กันยายน 2553ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เข้าร่วมงานรำลึก 60 ปี สงครามเกาหลี กรุงโซล
3118 - 23 ตุลาคม 2553กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
3218 - 24 ตุลาคม 2553กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการ Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities ครั้งที่ 10 กรุงโซล
3326 - 30 ตุลาคม 2553กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการ City Image 2nd Design Cooperation กรุงโซล
3417 - 22 มกราคม 2554กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
352 - 4 มีนาคม 2554ข้าราชการกองการต่างประเทศเข้าร่วมงาน Executive Committee Meeting for Global Design Cities Summit 2011 กรุงโซล
3623 - 31 มีนาคม 2554กรุงโซลส่งนักศึกษา 3 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวมจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร
3720 - 28 มีนาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Urban Transportation Policy กรุงโซล
3810 - 18 เมษายน 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Woman’s Policy กรุงโซล
3918 - 23 เมษายน 2554กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
401 - 9 พฤษภาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Climate Change policy, and Cultural and Design policy กรุงโซล
415 - 9 พฤษภาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2011 กรุงโซล
42กรกฎาคม 2554คณะผู้บริหารกทม. หลักสูตรผู้นำมหานครศึกษาดูงาน กรุงโซล
4319 - 25 กันยายน 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชเข้าร่วมโครงการ Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities ครั้งที่ 11 กรุงโซล
4425 กันยายน - 3 ตุลาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Urban Transportation Policy กรุงโซล
4523 - 31 ตุลาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Cultural and Design Policy กรุงโซล
466 - 14 พฤศจิกายน 2554กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Climate Change Policy กรุงโซล
479 - 12 กุมภาพันธ์ 2555กรุงโซลส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 กรุงเทพมหานคร
4811 - 19 มี.ค. 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Transportation Policy กรุงโซล
4915 - 23 เมษายน 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Urban Safety Policy กรุงโซล
5029 เมษายน - 7 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Cultural and Design Policy กรุงโซล
5123 - 28 เมษายน 2555กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
523 - 7 พฤษภาคม 2555กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2012 กรุงโซล
5313 - 18 สิงหาคม 2555กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
5416 - 24 กันยายน 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Culture Marketing Policy กรุงโซล
557 - 15 ตุลาคม 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Climate Change กรุงโซล
5621 - 29 ตุลาคม 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Welfare Policy กรุงโซล
57พ.ศ. 2555กรุงโซลมอบทุนปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย Seoul University  แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงโซล
582 - 6 พฤษภาคม 2556กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2013 กรุงโซล
5918 - 25 สิงหาคม 2556กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Seoul Study Workshop for City Officials in Asia กรุงโซล
601 - 8 กันยายน 2556กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Climate Change Policy Program กรุงโซล
6122 - 29 กันยายน 2556กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Management Program กรุงโซล
6222 - 30 ตุลาคม 2556กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการ Seoul Study Workshop for Foreign City Officials กรุงโซล
6321 - 30 เมษายน 2557กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2557 ในหัวข้อ Urban Transportation Policy Program กรุงโซล
6428 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
6527 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2557 ในหัวข้อ Waterworks Policy Program กรุงโซล
6624 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2557 ในหัวข้อ E-government กรุงโซล
6724 - 31 สิงหาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Management Program กรุงโซล
6827 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล   กรุงเทพมหานคร
6926 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Transportation Policy Program for Sister and Friendship City กรุงโซล
707 - 15 เมษายน 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Climate Change Workshop กรุงโซล
718 - 12 เมษายน 2558ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศุภชัย ตันติคมน์) เข้าร่วมประชุม ICLEI World Congress 2015 กรุงโซล
7219 - 25 เมษายน 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Seoul Waterworks Policy Training Program กรุงโซล
7330 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2015 กรุงโซล
7411 พ.ค. 2558นายช็อง ฮโยซ็อง รองนายกเทศมนตรีกรุงโซล เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) กรุงเทพมหานคร
758 - 13 มิถุนายน 2558กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
7619 - 26 กรกฎาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Management Training Program กรุงโซล
7718 - 26 สิงหาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ E-Government Training Program กรุงโซล
78สิงหาคม 2558 - สิงหาคม 2560กรุงเทพมหานครได้รับทุนการศึกษาโครงการ Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ที่ University of Seoul จำนวน 2 ทุน กรุงโซล
7916 - 24 กันยายน 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Transport Training Program กรุงโซล
8026 - 31 ตุลาคม 2558กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
8127 - 31 ตุลาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการประชุม SHRDC International Forum ในหัวข้อการจราจร กรุงโซล
8221 - 27 กุมภาพันธ์ 2559กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
8315 - 23 มีนาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Transport Training Program กรุงโซล
8425 - 29 เมษายน 59ผู้แทนกรุงโซลประชุมกับกองการต่างประเทศเรื่องการเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล  กรุงเทพมหานคร
855 - 9 พฤษภาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2016 กรุงโซล
8624 พฤษภาคม 2559คณะผู้แทนกรุงโซลศึกษาดูงานด้านการบริหารและจัดการเมือง ผังเมือง และการท่องเที่ยว ณ ห้องนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร
878 - 10 มิถุนายน 2559กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการประชุม International Forum on Urban Policy for the Sustainable Development Goals  จัดโดย Citynet & UNESCAP กรุงโซล
8814 - 22 มิถุนายน 2559กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban management Training Program กรุงโซล
8926 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ Life Safety and Fire Services Capacity Building Training Workshop กรุงโซล
905 – 13 กรกฎาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ e-Government Training Program กรุงโซล
917 - 9 กรกฎาคม 2559 การจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (Seoul's Day in Bangkok) นายปาร์ค วอน ซุน นายกเทศมนตรีกรุงโซล เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร
9223 - 31 สิงหาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SHRDC ในหัวข้อ Urban Management Training Program กรุงโซล
9326 - 28 สิงหาคม 2559การจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (Bangkok's Day in Seoul) กรุงโซล
94สิงหาคม 2559 - สิงหาคม 2561กรุงเทพมหานครได้รับทุนการศึกษาโครงการ Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ที่ University of Seoul จำนวน 2 ทุน กรุงโซล
957 - 12 พฤศจิกายน 2559กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
9626 มีนาคม - 2 เมษายน 2560กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ WeGO e-Government Training : Seoul Program กรุงโซล
973 - 7 กรกฎาคม 2560กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
9831 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2017 กรุงโซล
9912 - 16 มีนาคม 2561ผู้แทนจากกรุงโซล จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Kim Ki Hyun (Director of International Relations Division, Seoul Metropolitan Government) และ Mr. Lee Kyung Ho (Manager of International Relations Division, Seoul Metropolitan Government) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร
10018 – 23 พฤษภาคม 2561กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
10130 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักแสดงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival 2018     พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเมือง จัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรค์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) กรุงโซล
1025 – 9 พฤศจิกายน 2561กรุงโซลส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงเทพมหานคร
10319 – 24 พฤษภาคม 2562กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทน 5 คน และเยาวชน 30 คน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล กรุงโซล
10427 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562Mr. Won-i Kim รองนายกเทศมนตรีกรุงโซล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักแสดงกรุงโซล รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมงาน Sister Cities Week เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1057 – 13 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนา สังคม และสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 7 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ กรุงโซล
10629 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร และคณะนักแสดงเยาวชนกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival 2019 กรุงโซล

 Main menu 2

by Dr. Radut