Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการีข้อมูลเมือง

       บูดาเปสต์ (อังกฤษ: Budapest; ฮังการี: Budapest [ˈbudɒpɛʃt] บูดอเปชต์) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็นศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ มีประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคน มีจำนวนลดลงจากกลางทศวรรษ 1980 ซึ่งมีประชากรถึง 2.07 ล้านคน

      บูดาเปสต์กลายเป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบหลังจากการรวมกันในพ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) ของเมืองทางฝั่งขวา ได้แก่ เมืองบูดอ (Buda) และโอบูดอ (Óbuda) เข้ากับเมืองเปชต์ (Pest) ทางฝั่งซ้าย (ฝั่งตะวันออก)
 

เว็บไซต์

http://english.budapest.hu/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายพิจิตต รัตตกุล ผว.กทม. และ Mr.Gabor Demszky นายกเทศมนตรีนครบูดาเปสต์ โดยลงนามผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครบูดาเปสต์ เป็นไปได้ด้วยดีตลอดมา ตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
  1. บริหารเมือง
  2. วัฒนธรรม
  3. การศึกษา
  4. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  5. ผังเมือง
  6. การขนส่ง
 


ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. István Tarlós (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
121 ตุลาคม 2540 H.E.Mr.AndrasSzabo เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและนครบูดาเปสต์ที่ยังมิได้มีการดำเนินกิกรรมใด ๆ กรุงเทพมหานคร
214-15 พฤศจิกายน 2540 ผู้เชี่ยวชาญจากฮังการีได้นำเทคโนโลยีด้านการกำจัดหนูมาเผยแพร่ให้แก่สำนักอนามัยและเทคโนโลยีการเกษตรในการใช้ปุ๋ยไร้มลพิษให้แก่เกษตรกรในกรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องดังกล่าว กรุงเทพมหานคร
3กรกฎาคม 2548เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศพบเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร
410 มกาคม 2549Dr. Zoltan Theeroczy ผู้แทนจากสำนักผู้ว่าการนครบูดาเปสต์และผู้แทนจากสถานทูตฮังการีประจำประเทศไทยได้หารือกับกองการต่างประเทศในเรื่องการกระชับความสัมพันธ์หลังจากลงนามสถาปนา ฯ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการทำกิจกรรมร่วมกันแต่อย่างไร กรุงเทพมหานคร
57 เมษายน 2549กองการต่างประเทศเสนอโครงการ City PR-Budapest ณ ประเทศฮังการีระหว่างวันที่19-21 สิงหาคม 2549 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
619 - 21 สิงหาคม 2549กองการต่างประเทศเสนอโครงการ City PR-Budapest ณ ประเทศฮังการี เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงบูดาเปสต์
7ปี 2551ขรก.กทม. ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมเปรียบเทียบ กรุงบูดาเปสต์
814 - 21 กันยายน 2553กรุงบูดาเปสต์ส่งผู้แทนจำนวน 5 คน เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง 2010 กรุงเทพมหานคร
98 - 12 กุมภาพันธ์ 2555นายกเทศมนตรีกรุงบูดาเปสต์ส่งคณะผู้แทนจำนวน 6 คน เข้าร่วมจัดสวนและร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 กรุงเทพมหานคร
1012 - 16 มีนาคม 2561กรุงบูดาเปสต์ส่งผู้แทนจำนวน 2 คน เข้าร่วมงาน Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation 2018 กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut