Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นข้อมูลเมือง

ข้อมูลเมือง :     

แรกเริ่มนั้นพื้นที่บริเวณนี้ถูกแบ่งเขตออกเป็น 3 จังหวัด คือ โอะวะริ มิกะวะ และโฮะ ต่อมาในช่วงสมัยไทกะ จังหวัดมิกะวะและจังหวัดโฮะถูกผนวกเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2414 หลังจากมีการเลิกล้อมระบอบศักดินา พื้นที่ของจังหวัดโอะวะรินอกจากส่วนที่อยู่ในคาบสมุทรจิตะได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็น จังหวัดนะโงะยะ และจังหวัดมิกะวะได้ถูกผนวกรวมเข้ากับส่วนที่คาบสมุทรจิตะ แล้วก่อตั้งขึ้นเป็นจังหวัดนุกะตะ ต่อมาจังหวัดนะโงะยะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดไอชิในเดือนเมษายน พ.ศ. 2415 และได้ผนวกเอาจังหวัดมิกะวะเข้าไปด้วยในวันที่ 27 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน

 
 
ประวัติศาสตร์ :
 
สภาพภูมิศาสตร์ :
จังหวัดไอชิตั้งอยู่ในตำแหน่งใกล้จุดศูนย์กลางของเกาะฮนชู ตัวจังหวัดหันหน้าออกสู่อ่าวอิเสะและอ่าวมิกะวะทางทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชิสุโอกะทางทิศตะวันออก จังหวัดนากาโนะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกิฟุทางทิศเหนือ และจังหวัดมิเอะทาง ทิศตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด 5,153.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอัตราส่วน 1.36% ของพื้นผิวทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น จุดที่อยู่สูงที่สุดในจังหวัดคือ ภูเขาจาอุสุ มีความสูง 1,415 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล      พื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นเขตเมืองนะโงะยะ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดจะมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างน้อยกว่าแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางหลักทางอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง
 
ประชากร :
ในปี พ.ศ. 2544 ประชากรของจังหวัดไอชิประกอบไปด้วยเพศชาย 50.03% และเพศหญิง 49.97% มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ 139,540 คน คิดเป็นประมาณ 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด
 
พื้นที่ (ตร.กม.) / ประชากร (คน) : 5,153.81 ตร.กม.
 
การคมนาคม :
 
อัตราแลกเปลี่ยน :
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ :
 
ฐานะ : เป็นจังหวัดที่มีความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

เว็บไซต์

http://www.pref.aichi.jp/global/en/index.html

http://www.pref.aichi.jp/kokusai/thai/

Agreement PDF File


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ผู้ลงนาม ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดไอจิเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดข้อตกลง : ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กับกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

กิจกรรมที่ผ่านมา :ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Hideaki Ohmura (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
1พ.ศ. 2532 - ปัจจุบันชมรมไอจิมอบทุนการศึกษาไอจิไกแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่ใฝ่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
219 - 24 เมษายน 2555เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
39 กรกฎาคม 2555ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และนายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร
417 - 22 เมษายน 2556เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
528 - 31 ตุลาคม 2556ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเยือนจังหวัดไอจิเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และเข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ (29 ตุลาคม 2556) จังหวัดไอจิ
617 - 22 เมษายน 2557เยาวชนกรุงเทพมหานคร 20 คน และข้าราชการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
79 มิถุนายน 2557นายนากาโนะ ฮิเดกิ ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดไอจิประจำประเทศไทยเข้าพบผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
89 - 11 กันยายน 2557นายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครและเข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) (11 กันยายน 2557) กรุงเทพมหานคร
95 - 11 สิงหาคม 2558เยาวชนจังหวัดไอจิ 10 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน รวมจำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ กรุงเทพมหานคร
1022 - 28 ตุลาคม 2558เยาวชนกรุงเทพมหานคร 20 คน และข้าราชการ 2 คน รวมจำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
1114 มกราคม 2559นายเซนตะ โมริโอกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) กรุงเทพมหานคร
1227 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559เยาวชนจังหวัดไอจิ 12 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ กรุงเทพมหานคร LINK
1319 - 25 ตุลาคม 2559เยาวชนกรุงเทพมหานคร 20 คน และข้าราชการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
1426 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560เยาวชนจังหวัดไอจิ 12 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ กรุงเทพมหานคร
151 - 7 พฤศจิกายน 2560เยาวชนกรุงเทพมหานคร 20 คน และข้าราชการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
161 - 7 สิงหาคม 2561คณะเยาวชนจังหวัดไอจิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ กรุงเทพมหานคร
1721 - 22 สิงหาคม 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ (นายฮิเดอากิ โอมูระ) และคณะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
185 - 11 มิถุนายน 2562เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน และข้าราชการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ซึ่งผู้แทนจากกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
195 - 11 มิถุนายน 2562เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน และข้าราชการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ในการนี้ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ จังหวัดไอจิ
2028 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562คณะผู้แทนจากจังหวัดไอจิเดินทางเข้าร่วมงานงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (2019 Sister Cities Week) กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut