Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียข้อมูลเมือง

       มอสโก (อังกฤษ: Moscow; รัสเซีย: Москва́ อ่านว่า มัสกวา เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป[ต้องการอ้างอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโกได้รับการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ตามมาด้วย ลอนดอน และ โซล

ประวัติศาสตร์

       ประวัติศาสตร์ของมอสโกเก่าแก่ที่สุดที่หาได้นั้นเริ่มจากการเป็นเมืองเล็กๆ เมื่อ ค.ศ.​ 1147 หลังจากถูกชาวมองโกลเผาทำลายเมืองในช่วง ค.ศ. 1237 เมืองมอสโกก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยเป็นเมืองของรัฐอิสระโดยเจ้าชาย ยูริ ดาลการูกี้ย์ การอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลกาช่วยให้มอสโกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ค.ศ. 1380 ชาวมอสโกได้เป็นแกนนำในการปลดปล่อยรัสเซียจากมองโกล ค.ศ. 1480 พระเจ้าซาร์อีวานที่ 3 ได้ปลดปล่อยรัสเซียจากการปกครองของเผ่า Tatar และย้ายเมืองหลวงของประเทศมายังมอสโก ค.ศ. 1712 พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโกได้เผชิญกับการปิดล้อมโดยกองทัพของนโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ. 1812 แต่นโปเลียนต้องถอยทัพกลับไปเนื่องจากทนความหนาวเย็นไม่ได้

       หลังจากการปฏิวัติรัสเซีย ใน ค.ศ. 1917 เลนินได้ย้ายเมืองหลวงกลับมายังมอสโกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1918 ซึ่งยังคงเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบัน มอสโกเผชิญการปิดล้อมอีกครั้งจากกองทัพนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิก ค.ศ. 1980

เว็บไซต์

http://www.mos.ru/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายพิจิตต รัตตกุล ผว.กทม. และนายยูริ ลูชคอฟ นายกเทศมนตรีมอสโก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและมอสโกเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Protocol of Friendly Ties (พิธีสารว่าด้วยความสัมพันธ์)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. บริหารเมือง
 2. การศึกษา
 3. วิทยาศาสตร์
 4. วัฒนธรรม
 5. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 6. การท่องเที่ยว
 7. การกีฬา
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. คณะผู้บริหารกทม.เดินทางเยือน 1 ครั้ง
 2. คณะนาฎศิลป์กทม. เดินทางเยือนมอสโก เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 1 ครั้ง
 3. คณะนักเรียนกทม. เข้าร่วมกิจกรรม Student Science Expo 2003 (ก.ค. 2546)
 4. นักศึกษาจากมอสโก 2คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554

 

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง นครมอสโก

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Sergey Sobyanin (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
119 มกราคม 2542 นาย Anatoly P. Alexandrov หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐบาลมหานครมอสโกได้เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำมหานครมอสโกเพื่อรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ของรัฐบาลมอสโกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพิธีสารใน 3 ด้านคือ วัฒนธรรม กีฬา และการก่อสร้าง กรุงมอสโก
23-7 มิถุนายน 2543 คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คน เดินทางไปร่วมการหารือกับผู้แทนของมหานครมอสโกเพื่อเตรียมการในการจัดงานวันกรุงเทพฯ (Bangkok Days) ณ มหานครมอสโก กรุงมอสโก
320-27 สิงหาคม 2543 นางธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร นักแสดงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คนเดินทางไปร่วมเปิดการแสดงและประชุมร่วมกับผู้แทนของ มหานครมอสโกในงานวันกรุงเทพ ฯ (Bangkok Days) กรุงมอสโก
426-29 ตุลาคม 2543 คณะผู้แทนจากมหานครมอสโกจำนวน 3 คน เดินทางมาร่วมการหารือกับผู้แทนของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการในการจัดงานวันมอสโกในกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร
55-9 ธันวาคม 2543 นายวาเลรี ซานเชฟ รอง นายกเทศมนตรีมหานครมอสโกพร้อมคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่รวม 50 คนเดินทางมาเปิดการแสดงในงานวันมอสโก (Moscow Days) ในกรุงเทพ ฯ  กรุงเทพมหานคร
620-25 เมษายน 2545นายวาเลรี ซานเชฟ รองนายกเทศมนตรีมหานครมอสโก พร้อมคณะข้าราชการเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและร่วมงานฉลองราชธานี ครบรอบ 220 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
726 พฤษภาคม 2546 นายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะข้าราชการ จำนวน 4 คนเดินทางเข้าพบและเยี่ยมคารวะนาย Iosiph Ordzhounikidze รองนายกเทศมนตรีมหานครมอสโกช่วงเดินทางกลับจากการเข้าร่วมงานฉลอง 300 ปีนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กรุงเทพมหานคร
812-14 กรกฎาคม 2546 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะข้าราชการเดินทางเยือนมหานครมอสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีมหานครมอสโกเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมทั้งนำผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมงาน International Youth Scientific Exhibition (ESI 2003) กรุงมอสโก
924-26 กุมภาพันธ์ 2548 นายวาเลรี ซานเชฟ รองนายกเทศมนตรีมหานครมอสโก พร้อมคณะจำนวน 6 คนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในฐานะแขกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร
1011 – 13 ธันวาคม 2557ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 4 กรุงมอสโก
1118 – 25 มิถุนายน 2558ผู้แทนกรุงมอสโก ประกอบด้วย  เยาวชน 2 คนและผู้แทนเมือง 1 คนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร
1230 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558คณะผู้แทนกรุงมอสโกเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นางผุสดี ตามไท) และร่วมลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโก ระหว่างปีพุทธศักราช 2558 ถึง 2560(2 กันยายน 2558) กรุงเทพมหานคร
1327 – 28 พฤศจิกายน 2559คณะผู้แทนกรุงมอสโก จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงดนตรีแจ๊สเพื่อถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประชุมธุรกิจมอสโก – กรุงเทพมหานคร และนิทรรศการภาพถ่าย กรุงเทพมหานคร
1423 – 29 สิงหาคม 2560คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดยนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการจัดงาน Days of Bangkok in Moscow (26 – 27 สิงหาคม 2560) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยโดยนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร การสาธิตหัตถกรรมไทยการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) กรุงมอสโก
1512 – 16 ธันวาคม 2560คณะผู้แทนกรุงมอสโก นำโดย นายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรุงมอสโกเดินทางเข้าร่วมงาน Days of Moscow in Bangkok ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีการดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ประกอบด้วย การเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) การลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ การเปิดมุมมอสโก การประชุมทวิภาคี งานนิทรรศการภาพถ่ายตามแนวคิด “Culture of Moscow” และการแสดงดนตรีแจ๊ส นำโดย Mr. Igor Butman นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกรุงมอสโก ตลอดจนรำลึกถึงโอกาสสำคัญครบรอบ ๒๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโกและครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย กรุงเทพมหานคร
1617 – 22 กรกฎาคม 2561กรุงมอสโกเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Moscow Urban Forum(แจ้งปฏิเสธ) กรุงมอสโก

 Main menu 2

by Dr. Radut