Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซียข้อมูลเมือง

       เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย: Санкт-Петербу́рг, Sankt-Peterburg หรือใน อังกฤษ: Saint Petersburg) เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเนวา ริมอ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก

       เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรป และได้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั้นได้ย้ายเมืองหลวงไปที่มอสโก เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อเดิมของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือ เปโตรกราด (Petrograd, Петрогра́д, ใช้ในช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad, Ленингра́д, ใช้ในช่วง พ.ศ. 2467-2534)

       ปัจจุบันเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากกว่า 4.7 ล้านคน เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซีย และเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก

เว็บไซต์

http://www.gov.spb.ru/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายพิจิตต รัตตกุล ผว.กทม. กับนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ ผู้ว่าราชการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง :Protocol on Cooperation  พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (ราชอาณาจักรไทย) และ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (สหพันธรัฐรัสเซีย)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
  1. การศึกษา
  2. วัฒนธรรม
  3. สิ่งแวดล้อม
  4. เทคโนโลยี
  5. การท่องเที่ยว
  6. อุตสาหกรรม
  7. เศรษฐกิจ
  8. วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ผ่านมา :

  1. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 2 ครั้ง
  2. ผู้บริหารกทม. เข้าร่วมงานฉลอง 300 ปี St.Peterburg และร่วมประชุม International Conference of Partner Cities of St.Peterburg
ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Georgy Poltavchenko (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
110-19 มิถุนายน 2541นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะจัดนิทรรศการแสดงศิลปะภาพวาดมาเปิดการแสดงที่อาคารเพนนินซูล่าพลาซ่า กรุงเทพฯภายหลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจึงยกเลิกการจัดแสดงดังกล่าว กรุงเทพฯ
220 มิถุนายน 2540นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อลงนามในพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ร่วมกับนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นครเซนต์ปีเตอร์
320-24 เมษายน 2545กรุงเทพมหานครเชิญผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและร่วมงานฉลองราชธานี ครบรอบ 220 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
421-25 พฤษภาคม 2546 นายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะข้าราชการ จำนวน 4 คนเดินทางเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 300 ปี นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและร่วมลงนามในปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่าด้วยการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
514-16 กรกฎาคม 2546 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะข้าราชการเดินทางเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเยี่ยมคารวะ นาย อเล็กซานเดอร์ ดี เบกลอฟ รักษาการผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เพื่อรื้อฟื้นการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสอง  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
622-25 พฤษภาคม 2547 นางธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะข้าราชการได้เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะรองผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและศึกษาดูงานด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ณ นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
721-22 พย 57 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย เชิญ กทม ส่งผู้แทนประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน และผู้แทน NGO 2 คน ร่วมประชุม International Youth Volunteer Forum ครั้งที่ 3 ระหว่าง 21-22 พย 57 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย   นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8ระหว่าง 7-25 พค 58ผว กทม เดินทางเยือนนคร St.Petersburg เพื่อประชุม St.Petersburg Spatial Development Forum ระหว่าง 7-25 พค 58 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
929 ตุลาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศเชิญร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย ครั้งที่ 6 วันที่ ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยหารือเกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในการฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ ในปี 2560 กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut