Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้อมูลเมือง

     

 

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข้อมูลเมือง

           มะนิลา (Manila หรือ Maynila ไมนิลา ในภาษาตากาล็อก) เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลูซอนซึ่งเป้นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ บางส่วนของเมืองมีความยากจน อย่างไรก็ดี มะนิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสหากรรมของประเทศ มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เขต เมโทรมะนิลา (Metro Manila) เป็นมหานครที่ใหญ่กว่า ประกอบด้วยเมืองและเทศบาล 17 แห่ง เฉพาะเมืองมะนิลาเองเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เมืองเดียวที่มีประชากรมากกว่าคือเมืองเคซอนซิตี (Quezon City) ชานเมืองและอดีตเมืองหลวง

 

เว็บไซต์

http://www.manilacityph.com/


ความตกลง

ผู้ลงนาม :  ผู้ลงนาม : นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับนาย อัลเฟรโด เอส. ลิ้ม (Mr. Alfredo S. Lim) นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงมะนิลาเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Sister City Friendship Affiliation (ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. การศึกษา
 2. วัฒนธรรม
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. เทคโนโลยี
 5. การท่องเที่ยว
 6. อุตสาหกรรม
 7. เศรษฐกิจ

พื้นที่ (ตร.กม.) / ประชากร (คน) : 

38.55ตร.กม. / 1.652 ล้านคน (2015) UN Data

 ฐานะ : เมืองหลวง

เศรษฐกิจ : เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ผลิตเสื้อผ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังมีการผลิตนาฬิกา เหล็กกล้า อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เครื่องหนัง รองเท้า ส่วนผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่น้ำมันมะพร้าว น้ำตาล

 
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลาและคณะจำนวน 7 คน เดินทางเยือนกทม. ตามคำเชิญของผว.กทม. ระหว่างวันที่ 20 – 24 ม.ค. 2553
 2. จัดงาน Bangkok Sister City Week ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.ย. 2553 ณ ศูนย์การค้าพารากอน
 3. กรุงมะนิลาส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554
 4. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Working Level ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการจัดงาน Sister Cities Week 2011 (Urban Green)
 5. คณะผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 โดยเข้าประชุม Mayor’s Roundtable Meeting ระหว่างวันที่ 8 – 11 ก.พ. 2555
 6. จัดกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2555

     ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงมะนิลา

 

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงมะนิลา

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Joseph E. Estrada (update01-08-2018)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
1ตั้งชื่อซอย “ โดยเปลี่ยนชื่อซอยยุคลที่ อยู่ด้านข้างสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นซอยฟิลิปปินส์” ส่วนฝ่ายมะนิลาก็จะเปลี่ยนชื่อถนนเป็น “ถนนกรุงเทพ ฯ” เช่นกัน กรุงเทพมหานคร
228-29 สิงหาคม 2546คณะศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรีเทศบาลมะนิลาเดินทางมาศึกษาดูงานด้านนโยบายและการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดการของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)เรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่  กรุงเทพมหานคร
320 – 24 มกราคม 2553นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลาและคณะจำนวน 7 คน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามคำเชิญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
416 – 19 กันยายน 2553จัดงาน Bangkok Sister City Week ระหว่างวันที่ ณ ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพมหานคร
525 – 27 พฤษภาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Working Level ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการจัดงาน Sister Cities Week 2011 (Urban Green) กรุงเทพมหานคร
68 – 11 กุมภาพันธ์ 2555คณะผู้แทนจากกรุงมะนิลา จำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 โดยเข้าประชุม Mayor’s Roundtable Meeting กรุงเทพมหานคร
729 มีนาคม- 5 เมษายน 2555จัดกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร
810 - 11 กรกฏาคม 2556ผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย 2 คน กองการต่างประเทศ 1 คน เข้าร่วมการประชุม The Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ 11 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา
93 - 4 ตุลาคม 2556The Asia Foundation เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Cutting Edge Global Public Innovations Conference ณ กรุงมะนิลา กรุงมะนิลา
104 - 6 กุมภาพันธ์ 2557องค์การ ANMC21 เชิญส่งผู้แทนเข้าประชุม Counter Measures to Combat Infectious Disease ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา
116 กุมภาพันธ์ 2558คณะฯ ผู้แทนจากกรุงมะนิลาขอดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงมะนิลา
1215 - 17 พฤศจิกายน 2560H.E. Mr. Joseph Ejercito Estrada, Maor of the City of Manila เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุม MGM ASEAN ครั้งที่ 5 ณ กรุงมะนิลา  กรุงมะนิลา

 Main menu 2

by Dr. Radut