Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

     เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ (จีน: 上海, พินอิน: Shànghǎi) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ตามมาด้วยสิงคโปร์และรอตเทอร์ดาม เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้

 

                

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

พื้นที่ (ตร.กม.) / ประชากร (คน)  24.2 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

นครเซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ติดต่อดังนี้

 

ภูมิประเทศ

    มีสัดส่วนเป็น 0.06% ของพื้นที่ทั่วประเทศ ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทือกเขาเล็กๆยาวเหยียด เขตเมืองเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 4 เมตร มีเกาะหนึ่งเกาะ (เกาะฉงหมิง) มีพื้นที่ 1,041 ตร.กม ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ภูมิอากาศ

     อยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจนและมีปริมาณฝนและแสงแดดที่เพียงพอ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ฤดูหนาวและร้อนค่อนข้างยาวนาน

เศรษฐกิจ

ฐานะ :    มหานครหลัก 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เศรษฐกิจ : ปัจจุบันมหานครเซี่ยงไฮ้นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการเงินการลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่นและการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีนโดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย

 

เว็บไซค์ : http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/index.html

ดาวน์โหลด : Agreement On the Establishment of Friendship Cities


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ผู้ลงนาม ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายโจว โป รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

รายละเอียดความตกลง : ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาที่แลกเปลี่ยน :     1. ด้านธุรกิจและการค้า

2. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3. การคลัง

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. การปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. วัฒนธรรม

7. การศึกษา

8.การท่องเที่ยวชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Ying Yong (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
117 ธันวาคม 2555หลี่ หมิงจุน ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ  เทศบาลนครเซียงไฮ้  และ นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการต่างประเทศของทั้งสองเมืองเพื่อเป็นก้าวแรกของการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครเซี่ยงไฮ้
217 - 27 กรกฎาคม 2556ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 2 คน รวมจำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 9th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้
32 - 6 กันยายน 2556ข้าราชการกองการต่างประเทศ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้
415 - 25 กรกฎาคม 2557ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 10th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้
51 - 3 ธันวาคม 2557ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตร นครเซี่ยงไฮ้
616 - 18 ธันวาคม 2557นายเฉิน ไค รองผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ รวมจำนวน 6 คน หารือเรื่องความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร
714-16 มิถุนายน 2558นครเซี่ยงไฮ้เชิญ กทม ร่วมนิทรรศการและการแสดงสินค้า Rail + Metro China 2016 นครเซี่ยงไฮ้
821 - 31 กรกฎาคม 2558ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 11th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้
919 เมษายน 2559นายจาง เซียวสง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะหารือกับนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เรื่องการเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพมหานคร
1010 พฤษภาคม 2559นายหาน เจิ้ง สมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เข้าร่วมพิธีการลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพมหานคร
1112 - 22 กรกฎาคม 2559เยาวชนกรุงเทพมหานคร 5 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (12th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp) นครเซี่ยงไฮ้
125 – 9 ธันวาคม 2559ข้าราชการสำนักอนามัยและกองการต่างประเทศ รวมจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ 2016 International Cooperation Management Program for Asia and Oceania (ICMP) นครเซี่ยงไฮ้
1324 - 27 พฤษภาคม 2560นางว่าน มินมิน รองผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานสารสนเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมประชุมกับสำนักงานการต่างประเทศ กทม. เตรียมการจัดงาน 2017 Amazing Shanghai Promotion Program ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร
1418 - 28 กรกฎาคม 2560ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้
1525 - 27 สิงหาคม 60นายจู ยงเล่ย รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมพิธีเปิดงาน 2017 Amazing Shanghai Promotion Program กรุงเทพมหานคร
164 - 8 ธันวาคม 2560ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน จากสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ "2017 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania” ณ นครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้
1712 - 16 มีนาคม 2561ผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Zhu Xuzhen (Senior Staff Member) และ Ms. Lin Wang (Deputy Secretary of the Party Working Committee of the North Bund Sub-district, Hongkou District) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร
1816-27 กรกฎาคม 2561ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 14th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp ณ นครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้
196 - 11 กันยายน 2561คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานด้านต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้
2028 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562คณะผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้เดินทางเข้าร่วมงานงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (2019 Sister Cities Week) กรุงเทพมหานคร
2116 – 26 กรกฎาคม 2562คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ 15th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้
2212 – 15 กันยายน 2562คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามข้อเสนอ (Proposal) ก่อตั้งเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมของเมืองพี่เมืองน้องในบริบทนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Network for Joint Promotion of Cultural Tourism in Sister Cities in the Context of the Belt and Road Initiative นครเซี่ยงไฮ้

 Main menu 2

by Dr. Radut