Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

Sister City Senior Offcials Seminar on International Coopertion

การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการเนินงานกิจกรรมร่วมกันจากเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Senior Offcials Seminar on International Coopertion)

ข่าวโครงเยาวชนโซล 2017

Bangkok-Seoul youth exchange program 2017 เยาวชนไทย-เกาหลีเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน คณะได้เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทำกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี และล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน โดยมีเยาวชนกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ณ กรุงโซลร่วมให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Days of Bangkok in Moscow

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน Days of Bangkok in Moscow ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัด เถื่อเทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเหวียน วาน เกา ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อ เทียน เว้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

คณะเยาวชนจากจังหวัดไอจิ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Mr. Toshikazu HONKO ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ จังหวัดไอจิ นำคณะเยาวชนจากจังหวัดไอจิ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองปอร์โต

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – คณะผู้แทนจากเมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส นำโดย ฯพณฯ นายรุอิ โมเรรา (H.E. Mr. Rui Moreira) นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตได้เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน 

การเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต้าเหลียน

            ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ได้เดินทาง เข้าร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองต้าเหลียน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ตัวแทน จากกรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทียว และกองการต่างประเทศ สำนักปลัด จำนวน 15 ท่าน ได้เข้าร่วม งาน Seoul Friendship Fair ณ กรุงโซ

          ตัวแทน จากกรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทียว และกองการต่างประเทศ สำนักปลัด จำนวน 15 ท่าน ได้เข้าร่วม งาน Seoul Friendship Fair ณ กรุงโซ ระหว่างวันที่   5-9 พฤษภาคม 2559 ตามคำเรียนเชิญ ของ Mr. Jun – jai Chung ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับโลก 

คณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้เดินทางเยือนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

           เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ นำโดย ฯพณฯ นายหาน เจิ้ง สมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้เดินทางเยือนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

26 เมษายน 2559 กทม.- โซล เตรียมงานฉลอง 10 ปี ความสัมพันธ์

26 เมษายน 2559 นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการตร่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr.

หน้า

ลงชื่อรับข่าว ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง


Main menu 2

by Dr. Radut