การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

โพสต์โดย Samran » จันทร์ 12 พ.ค. 2014 2:17 am

การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ
Samran
 
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 09 พ.ค. 2013 7:41 am

Re: การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

โพสต์โดย admin » จันทร์ 12 พ.ค. 2014 2:41 am

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 — 2559) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับดำริของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง นั้น มท. ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2556) โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่ลงนามความตกลงแล้ว ในปัจจุบันมี 29 จังหวัด ที่ได้มีการดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศ 14 ประเทศ (57 คู่ภาคี)

2. จังหวัด/เมือง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์โดยมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ จำนวน 11 คู่

3. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ จำนวน 13 จังหวัด ของไทยกับ 23 จังหวัด/เมืองของต่างประเทศคู่ภาคี

4. มท. ได้ยึดนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง เป็นภารกิจสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 จัดทำโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมทักษะด้านการเจรจาต่อรองและการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 27 — 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการชายแดนและงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง นโยบายการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งนโยบายการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 110 คน

4.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศในรูปแบบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสงค์จะดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ให้รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัดแล้ว

4.3 มท. ได้แจ้งให้ 29 จังหวัด ที่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดในต่างประเทศ รายงานข้อมูลการดำเนินการเพื่อนำเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นข้อมูลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

4.4 มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมืองของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว รวมทั้งขอให้จังหวัดที่จะสถาปนาความสัมพันธ์คำนึงถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสม/การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จังหวัดและประเทศไทยจะได้รับ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 กันยายน 2556
admin
Administrator
 
โพสต์: 311
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 05 ม.ค. 2012 5:10 am

Re: การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

โพสต์โดย Football » จันทร์ 15 ต.ค. 2018 2:14 pm

Tennis requires cat-like reflexes vegus168 with short bursts of strength. These short movements do not allow the muscles to extend their full length. When muscles are strenuously worked vegus168 they become tight and can lose their elasticity unless properly stretched. Yoga exercises can increase the body’s range of motion. The lack of vegus168 movement because of inflexibility binds the joints. vegus168

Without the elasticity of the muscles, I think an athlete can be a prisoner of his own body. vegus168 Using yoga techniques makes it vegus168 possible to retrain the muscles. Most tennis athletes play in a constant state of เวกัส
muscle tension. Yoga trains the body to vegus168relax muscle tension. Learning to begin your game in a relaxed state could mean gaining an extra step on the ball.

When in ready position muscles are contracted and vegus168 ready for action. To move, muscles must be relaxed and then contracted vegus168 again to spring in any direction. By vegus168 retraining the muscles you begin from a relaxed position, giving a quickened reaction time. vegus168

Yoga breathing exercises can help vegus168 improve endurance and stamina. When exerting in sports or exercise we often hold vegus168 the breath as a way to create strength. Yoga trains the body to create vegus168 strength through breathing control. Holding the breath at points of exertion takes a great deal of energy that could be used during long sets or matches. vegus168

Learning the correct way vegus168 while doing a yoga pose is simple. Exhale during the execution of a pose until you feel the vegus168 muscles’ full length of the stretch (maximum resistance). Never hold vegus168 your breath. Breathe normally and vegus 69 vegus 69 listen to the body. Hold for 30 seconds, then release the pose slowly. By constant practice of yoga poses you’ll soon apply breathing techniques in everyday vegus168 routines.
Football
 
โพสต์: 39
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 14 ต.ค. 2018 7:23 am


ย้อนกลับไปยัง เมืองพี่เมืองน้อง

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน