การประชุม AMF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

0

 
โหวตทั้งหมด : 0

Re: การประชุม AMF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

โพสต์โดย admin » พฤหัสฯ. 17 พ.ค. 2012 4:43 am

27-30 พฤศจิกายน 2555
admin
Administrator
 
โพสต์: 310
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 05 ม.ค. 2012 5:10 am

การประชุม AMF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

โพสต์โดย อรพรรณ » ศุกร์ 13 ก.ค. 2012 2:32 am

การประชุม AMF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
อรพรรณ
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 05 ม.ค. 2012 5:10 am

Re: การประชุม AMF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

โพสต์โดย camas6087 » อาทิตย์ 05 มี.ค. 2017 6:25 pm

โห้ สุดยอดอ่ะ
Goldenslot บนมือถือ
camas6087
 
โพสต์: 60
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 04 มี.ค. 2017 3:18 pm

Re: การประชุม AMF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

โพสต์โดย sinsoleng » พุธ 05 ก.ค. 2017 4:03 pm

บทเรยนส ี าคํ ญทั ประเทศในเอเช ี่ ยได ี รบหล ั งการเก ั ดวิ กฤต ิ เศรษฐก ิ จในป ิ 2540  คอื การทประเทศในเอเช ี่ ยไม ี ม ี
กลไกทางการเงนทิ เหมาะสมส ี่ าหร ํ บชั วยเหล  อกื นเองในยามท ั เกี่ ดปิ ญหาเศรษฐก  จขิ นภายในภ ึ้ มูภาค ิ สงผลให  หลายประเทศ 
ในเอเชียตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ และจําเปนตองพึ่งพาเงินกูจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางย งจาก ิ่ IMF ซงเปึ่ นองค  กรทางการเง  นระหว ิ างประเทศท  สี่ าคํ ญั ทงนั้ ี้ประเทศทกี่ เงูนจาก ิ IMF จาเปํ นต อง
ปฏริปเศรษฐก ู จในด ิ านต  าง ๆ ตามเงอนไขท ื่ IMF ี่ กาหนดอย ํ างเคร  งคร  ดั มฉะน ิ นั้ IMF อาจยกเลกการให ิ ความช  วยเหล  อื
ทตกลงไว ี่ แล ว

@สูตรบาคาร่า@

@Gclub casino online@
sinsoleng
 
โพสต์: 89
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 2:49 pm


ย้อนกลับไปยัง องค์กรระหว่างประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron