หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Re: The Asian Network of Major Cities 21 (ANMC 21) เครือข่าย

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 27 ม.ค. 2012 5:45 pm
โดย admin
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันดำเนินโครงการร่วม (Joint Project) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง ในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีโครงการร่วม 18 โครงการ

The Asian Network of Major Cities 21 (ANMC 21) เครือข่ายเมือ

โพสต์เมื่อ: พุธ 22 ก.พ. 2012 9:57 pm
โดย พัชรินทร์
The Asian Network of Major Cities 21 (ANMC 21) เครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรค่ะ.....