หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สาระแนะนำ : อาเซียนน่ารู้...Road to ASEAN 2

โพสต์เมื่อ: พุธ 21 พ.ค. 2014 5:01 am
โดย admin
อาเซียนน่ารู้... Road to ASEAN

ทราบหรือไม่ว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนคืออะไร

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network เป็นโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาที่สำคัญของอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จำนวน 26 แห่ง (ณ ปี พ.ศ. 2556) โดยสำนักงานเลขานุการ ASEAN University Network ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ปัจจุบันมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบสารสนเทศ