หน้า 1 จากทั้งหมด 1

อันดับคุณภาพระบบการศึกษา และจุดเด่นของประเทศในกลุ่มอาเซียน

โพสต์เมื่อ: อังคาร 04 ต.ค. 2016 3:44 am
โดย admin
อันดับคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนโดย World Economic Forum

อันดับที่ 1 ประเทศสิงคโปร์

อันดับที่ 2 ประเทศมาเลเซีย

อันดับที่ 3 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

อันดับที่ 4 ประเทศฟิลิปปินส์

อันดับที่ 5 ประเทศอินโดนีเซีย

อันดับที่ 6 ประเทศลาว

อันดับที่ 7 ประเทศกัมพูชา

สาระจาก admin

อันดับที่ 8 ประเทศไทย

อันดับที่ 9 ประเทศเวียดนาม

อันดับที่ 10 ประเทศพม่า